تاثیر نقاشی ایران بر نقاشی چین

 

ته آلیف ایرانی در تلفظ چینی لیه ئی درزمان سلطنت هخامنشیان از دربار ایران به دربار چین رفت و او نقاشی هنرمند و چیره دست بود که در کارهای نقاشی دیواری نظیر نداشت و اوست که نقاشی مینیاتور ایرانی را برای نخستین بار در قرن چهارم پیش از میلاد بمردم چین شناساند و آنان را با نقاشی آشنا کرد.

 

براساس نوشته این رساله چینی و نام و نشانی که از نقاش ایرانی بدست میدهد و تاریخ آن را ذکر میکند درمی یابیم که این نگارگر ایرانی ازطرف دربار هخامنشی به چین رفته بطوریکه پیش ازاین گفته شد ایرانیان در دوران هخامنشی توجه خاصی به نقاشی دیوار ی داشته اند و داستانهای غنائی و از جمله داستان عشقی زریا و اودا را در دیوار کاخ ها و یا خانه های خود نقاشی میکرداند و درمی یابیم که این سخن به همین نشانی حقیقتی را بیان میکند. دربعضی نوشته های پس از اسلام نوشته اند که مانی به چین رفت و نقاشی آموخت و به ایران آمد و ادعای پیغمبری کرد درحالیکه چنین نیست زیرا مسافرت مانی به چین هنوز محقق نیست بلکه نغوشاک های مانوی یعنی مبلغان او و شاگردانش به ترکستان و چین رفتند و دین مانوی دراثر تبلیغ آنان بزودی درترکستان و چین رواج گرفت. با اینهمه گویندگان دیرین نظیر نظامی گنجوی نیز معتقدند که مانی که نقاشی بود از شهر ری به چین رفت و درآنجا مردم را به آئین خود خواند چنانکه میفرمایند:

 

شنیدم که مانی به صورتگــــری

 

زری سوی چین شد به پیغمبری

 

ازاو چینیــان چون خبـــر یافتند

 

بـــرآن راه پیشینه بشتافتنـــد

 

آنچه برای ما مسلم است اینکه مانی و آئینش موجب رواج نقاشی و اعتلای هنرهای زیبای کتاب گردیده است.

 

مانی برای بیان فلسفه آئینش دستور داده بود که تالارهائی بنام نگارستان ساخته بودند و بردیوار این تالارها داستان خلقت آدمی و سرنوشت اورا برپایه معتقدات آئین او نقاشی کرده بودند و پیروانش با سیر در نقاشی های نگارستان فلسفهٔ آئین را درمی یافتند، میدانیم این روش بعدها در آئین نسطوریان رسوخ کرد و سپس کلیسا نیز آن را پذیرفت و اینست که درکلیساهای بزرگ داستان پیدایش آدم وخلقت او تا ظهور پیامبران بر اساس نوشته های تورات و انجیل نقش شده است.

 

پایه و اساس مینیاتور ایرانی بر نقاشی مکتب مانی استوار است. طرح و رنگ در نقاشی مانوی نقش برجسته ای ایفا میکند. رنگ ها در نقاشی مانوی تند و با جلاست و بیشتر از رنگ های سرخ و سبز سیر و روشن ارغوانی درطمینه آبی آسمانی با بکار بردن طلا و نقره برای جلا و تشعشع بکار میرفته است.

 

از نقاشی های مکتب مانی خوشبختانه در سالهای اخیر گذشته ازآنچه در تورفان بدست آمده بود درترکستان شوروی در چند کاخ متعلق بدوران ساسانیان نیز یافت شده است. از جمله در کاخ پادشاهان دیواشتیک در کاخ افراسیاب واقع در تپه افراسیاب. باید گفت که سبک و مکتب نقاشی ایرانی پس از حمله عرب تا هجوم مغول همان نقاشی مکتب مانی است و نمونه های بسیاری از نقاشی های دیواری و کتابی دوران دیلمی، غزنوی، و سلجوقی دردست است که میتواند بهترین معرف و گواه این مدعا باشد. بازیل گرای نیز درباه نفوذ ایران درهنر چین بخصوص نقاشی درسده هشتم تا سده پانزدهم میلادی مقاله ای تحقیقی دارد که در مجله جهان نو شماره ۱۷ بچاپ رسیده است.

 

پس ازآمدن مغولان بایران باردیگر روابط فرهنگی و اقتصادی وسیعی میان ایران و چین برقرار گردید و ازآنجا که مغولان به نقاشی و ستاره شناسی علاقه داشتند این هنر و آن دانش در مدت فرمان روائی آنان راه تکامل پیمود و دراین هنگام است که برای بارسوم عناصر نقاشی ایران با چین پیوندی تازه میگیرد . درزمان تیموری هنرمندان ایران مکتبی تازه و نو در نقاشی ایران ابداع کردند که این مکتب در دوران سلطان حسین میرزا بایقرا با ظهور نقاشان چیره دست منصور مصور هروی و کمال الدین بهزاد باوج ترقی و اعتلای خود رسید و باید گفت این مکتب که بنام هرات نام آور شده به هیچ وجه ازنظر اصول نقاشی ریشه چینی ندارد و کاملاً ایرانی است.

 

درنقاشی کتابی یا مینیاتور ایرانی رنگ و طرح اساس است و بدیهی است دراین گونه نقاشی نه سایه روشن هست و نه پردازونه دور نزدیک (پرسپکتیو) در نقاشی های ایرانی پرسپکتیو خاص حکومت میکند که با نقاشی کلاسیک اروپائی کاملاً متفاوت است.

 

مینیاتور که آن را نقاشی کتابی هم میتوان گفت کاملاً یک هنر اصیل ایرانی است و نگارگران چیره دست ایران با ابداع و خلق صحنه های زیبا نمونه های شگفت آوری دراین نقش آفرینی بوجود آورده اند که بطور مثال میتوان از مجلس سماع صوفیان و یا جنگ شتران کمال الدین بهزاد یاد کرد. در مینیاتور ایرانی هنرمند هیچگاه تابع طبیعت نیست بلکه گوشش او درخلق و القای هرچه بیشتر زیبائی و تفهیم آن چیزی است که نقاش خود می اندیشد یا تصور میکند که بیننده اثر او آرزوی دیدار آن را دارد. فی المثل هنرمند ایرانی در ترسیم و نقاشی مجلسی شاهانه بجای اینکه پادشاه را دریک محیط محدود و دربسته دربار و در تالار نشان بدهد برای آنکه جلال و شکوه بیشتری بشاه بخشد و دربرابر چشم بیننده زیبائی های دلچسبی را مجسم سازد شاه را به میان باغی پراز ریاحین و گلها می برد. اورا درمیان باغ بر تختی مرصع می نشاند درحالی که دراطراف او درختان صنوبر و سرو سایه گسترده و شاخسارهای آن ماوای مرغان زیبا چون تورنگ و چکاوک است. فضای باغ محصور نیست و درگوشه ای ازآن تپه هائی نمودار است و روی تخته سنگهای کوه کبکان به چرا مشغولند.

 

در اطراف تخت پادشاه درختان هلو و بادام شکوفه کرده اند و برای اینکه بیننده بهتر بتواند شکوفه ها را نظاره کند آنها را برخلاف طبیعت و حقیقت درشت و شکوفان نشان داده است جوی های آب در اطراف تخت در گرد ش اند و درمیان آنها مرغان آبی و حتی ماهی ها نیز دیده میشوند آسمان بجای آنکه از لاجورد رنگ گیرد و فیروزه ای باشند بخاطر آنکه جلال و شکوه شاهانه ای بآن مجلس بخشیده باشند و از جلا و تشعشع بیشتری برخوردار باشد از طلا رنگ گرفته و نور خورشید با آن زر نمایان شده است.

 

هم چنین اگر نقاشی هنرمند خواسته باشد داستان یوسف را نمایش دهد برای آنکه نشان بدهد یوسف در قعر چاه دچار مصیبت و وضع نامطلوبی است داخل چاه را نیز به بیننده نشان میدهد و تماشاگر را به قعر چاه می برد و در آنجا با یوسف مأنوس میسازد.

 

ممکن است گفته شود این خلاف حقیقت و طبیعت است زیرا از سطح زمین نمیتوان قعر چاه را دید ولی مینیاتور ایرانی این ناممکن را ممکن می سازد و این امکان را به بیننده میدهد و برای انجام این نظر از طبیعت خازج میشود و خواسته و آرزوی بیننده اثرش را برآورده می کند.

 

مینیاتور ایرانی ازنظر طرح و قواعد و رنگ آمیزی دارای خصوصیات و اختصاصات شناخته شده ای است که باتوجه به جنبه های مخصوص آن میتوان گفت این نوع نقاشی درمیان مکتب های مختلف نقاشی جهان از امتیاز خاصی برخوردار است. و باریک اندیشی و ریزه کاری و ظرافت هائی که در مینیاتور ایران پدید آمده به آن جذبه و کشش خاصی بخشیده است.

 

بحث درباره خصوصیات مینیاتور ایرانی خود موضوع جداگانه ایست ولی همین اندازه بطور اجمال درباره سیر مینیاتور ایران متذکر میگردد که پس از تحولی که ازعهد شاهرخ میرزا در مینیاتور ایرانی پدیدار گشت و درزمان سلطان حسین میرزا بایقرا بمرحله کمال رسید درزمان شاه عباس بزرگ به ابداع و ابتکار صادقی بیک افشار کتابدار درظح و نشان دادن حرکات وسیه خطوط راهی تازه در مینیاتور ایران گشوده شد و این مرحله وسیله هنرمند عالیقدر رضا عباسی راه کمال پیموده و نقاشی های دیواری این زنان باردیگر رایج شد و شبیه سازی معمول و متداول گردید و ابعاد نقاشی از صفحات کتاب خارج شد و فضای وسیع تری را دربرگرفت.

 

مینیاتور ایران در پایان دوران صفویان با رواج نقاشی کلاسیک اروپائی به فراموشی گرائید و درزمان زندیه نقاشی ایرانی و اروپائی با هم پیوند می یافت و سبک خاصی پدید آورد که به اشتباه به نقاشی دوره قاجار شهرت یافته است. نمیتوان فراموش کرد که حسین بهزاد دراحیای نقاشی مینیاتور سهمی بزرگ برعهده دارد و او دراین هنر نوآوریهائی کرد که مورد تحسین و تمجید محافل هنری جهان و هنرشناسان بنام قرار گرفت. امروز نیز هنرمندان بنام مینیاتور ایران مانند فرشچیان، کریمی و زاویه هریک در سبکی مخصوص بخود مکتبی دارند و با ابداع میکوشند که راهی نو در مینیاتور ایران بگشاید.

 

بسیار بجاست که هنرآفرینان ایران نقاشی سنتی ایران را با تحولی شایسته و درخور زمان احیا کنند و این مکتب را که بیش از دوهزاروپانصد سال پیشینه دارد با آفرینش های هنری و نوآوری پابرجا و استوار دارند و به یقین زنده نگاه داشتن میراث های فرهنگی و هنری برای نسل معاصر ما یک وظیفه خطیر و بزرگی است که نمیتوان ازآن غافل بود در دنیای امروز که حتی ملت های نوخاسته و تازه بدوران استقلال رسیده کوشا هستند که برای خود سنن و میراث های فرهنگی بسازند موجب تأسف و تأثر خواهد بود اگر هنرمندان ما به میراث هنری خود بی اعتنا باشند و با تقلید از مکتب های هنری بیگانه با اینکه برسر گنج نشسته اند دست دریوزه گی پیش تهی مایه گان دراز کنند.

 

 

 

 

بیان و توصیف هنر کاری بس مشکل است و بهترین راه را برای شناخت هنر تعریف و شناخت هنرمند یعنی دارنده و صاحب هنر دانسته اند. میگوینده هنرمند کسی است که از مردم عادی احساس بیشتردارد و در برابر نمودها حساس تر است و یا قدرت دریافت و درک قوی تر دارد بطور مثال میتوان گفت که بسیاری از مردم دربرابر غم و عشق و هجر احساسی ژرف و عمیق دارند اما توان و نیرو و قدرت آن را ندارد که منعکس کننده این احساس عمیق خود باشند، اما هنرمند کسی است که میتواند این احساس دردانگیز را وسیله نقاشی یا سرودن قطعه ای موزون یا نوشتن نثری دلپذیر یا ساختن پرده ای در موسیقی توصیف و نشان دهد آن چنانکه دیگران را براین غم و درد خود آگاه سازد.

 

هنرمندان برای بیان احساس خود وسائلی ساخته اند و درحقیقت زبانی خاص ایجاد کرده اند که بیشتر جنبه ابهام و اشاره دارد، مثلاً برای بیان تأثیر از پیری و مرگ، خزان و زمستان و برگ ریزان را نشانه و نمودار آن دانسته اند. زبان هنر بطور کلی زبانی است محسوس و ساده، بیانی است از معانی مجرد و کلی بدور، زبانی است که همه از درک و دریافت آن یکسان برخوردار توانند بود حتی، کودکان و مردم بدوی نیز از فهم آن عاجز نیستند. بگمان من زبان هنر، زبانی است که به نیایش خداوند و آفرینش می پردازد، زبان هنر بیان کننده جمال و زیبائی است زیرا تلاش بشر برای دریافت و درک زیبائی و جمال پیروی کردن از خواسته و خواهش درونی اوست که برای پی بردن بمقام الوهیت درنهادش بودیعت گذاشته شده است.

درنهاد بشر عشق بزیبائی با هستی او عجین شده و خمیر مایه وجود اورا تکوین کرده است. من زیبائی را هنر و هنر را در زیبائی می بینم. در واقع ترجمان هنر زیبائی است و هنر آن چیزی است که بما حقیقت و زیبائی را عرضه میدارد و نشان میدهد و برای همین است که عموم را تصور بر آنست که مظهر و جلوه ای از زیبائی به بینند و این درست درهمان پنداری است که نقاشان و پیکرنگاران دوره گذشته داشته اند، هنر یعنی عشق و عشق یعنی هنر درواقع عشق است که هنررا پدید می آورد و سپس هنر است که بیان کننده عشق است.

هنر زبان عشق است و عشق خود جوهر هنر است، عشق ورزیدن خود هنری است خواجه حافظ این نکته را چنین فاش میکند:

ناصحم گفت که جزغم چه هنردارد عشق

گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر ازاین

بیان هنر به زبان هنر مقدور است. برای دریافت این حقیقت شایسته است به گفته بزرگترین هنرمند و هنرور ایران یعنی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی توسل جوئیم که میفرماید:

هرچه گویم عشق را شرح و بیــان

چون به عشق آیم خجل گردم ازآن

گرچه تفسیر زمان روشنگر اســت

لیک عشق بی زبان روشن تر اســت

عقل در شرحش چوخر درگل بخفت

شرح عشق وعاشقی هم عشق گفت

آفتــاب آمــد دلیــــل آفتـــاب

گر دلیلت باید از وی رخ متـــاب

ای لقای تـو جواب هــر سئــوال

مشگل از تو حل شود بی قیل و قال

ترجمان هرچه مارا در دل اســـت

دستگیر هر که پایش درگـل است

علت عاشق ز علت ها جداســت

عشـق اسطرلاب اســـرا خداست

عاشقی گرزین و گرزان سراسـت

عاقبـت مارا بدان شد رهبــر است

چون غرض آمد هنر پوشیده شــد

صـد حجاب ازدل بسوی دیده شد

آری درهنر نباید غرض باشد بدین معنی که هنر را بایست بخاطر نفس خود هنر خواست و جوبا شد نه آنک هنر را بخاطر برآوردن امیال مادی و بازاری و سوداگری بخواهیم، اگر درکارهای هنری قصد و نظر مادی و سوداگری و منفعت طلبی پیش آید هنر بازاری میشود و بفرموده مولانا حجاب سودجوئی دیده حقیقت نگر و هنرآفرین هنرمند را مانع از دید و لقا خواهد شد و درچنین صورتی هنر به نابودی و مرگ دچار میشود و هنرمند از تجلی و ظهور معنوی عاجز و درمانده میگردد زیرا چنانکه گفتیم هنر عشق است و عشق با سوداگری فاصله دارد، آری عشق اسطرلاب اسرار خداست، هنر یعنی زیبائی و جمال، و میدانیم که جمال و کمال مطلق ذات لایزال و ازلی وابدی آفریدگار است و پی جویان زیبائی و جما خداشناسان و عاشقان خدا و آفرینش هستی هستند که با زبان هنر به پرستش زیبائی و جمال می پردازند چنانکه گفته شد. بیان و وصف هنر خود زبانی و بیانی خاص میخواهد و بگفته دیگر.

یک دهان خواهد به پهنای فلک

تا بگوید وصف آن رشگ ملک

ور دهان یابم چنان ور چنیـــن

تنگ آید در فغان این حنیـــن

این قدر هم گر بگویم این سند

شیشه دل از ضعیفی بشکنـــد

هنروارن هنگامیکه بمرحله هنرمندی میرسند بایشان اشراق هنری دست مبدهد و اشراق هنری درطی طریق هنر مرحله ایست که هنرآفرین را به ابداع و خلق و آفرینش وامیدارد و برای هنرمند اشراق هنری بمراتب بالاتر و برتر از کیفیت های اخلاقی و معنوی و امور بی حاصل روزمره دنیوی است.

بیش ازاین درباره بیان و شرح هنر زبان و بیان این ناچیز قاصر و عاجز است و همین اندازه بسنده میکنم که:

بشر از دوران بسیار دور با نقش آفرینی به بیان و احساس و آرزوهای قلبی و درونی خود پرداخته و با خلق زیبائی ها از طریق نقاشی و پیکرنگاری با این زبان به نیایش خالق و آفریدگار قیام و اقدام کرده است.

پس ازاین مقدمه بجاست برای دریافت تاریخ پیدایش نقاشی درایران هرچند موجز و مختصر مطالبی دراین زمینه بیاورد.

متأسفانه دراثر عدم تحقیق و اطلاع چنین پنداشته اند که ایرانیان نقاشی را از چینیان آموخته اند و نقاشی از چین بایران آمده است این پندار اشتباه و غلط موجب گردیده که نظرات دور از حقیقتی درباره نقاشی ایرانی ابراز و اظهار شود.

با کشف غارهای نقاشی شده درایران مانند غار میرمیلاس تاریخ نقاشی در سرزمین ایران به دورترین ادوار تاریخ زندگی بشر به عقب برده میشود اگر تاریخ نقاشی درایران کهن تر از تاریخ نقاشی در اسپانیا و فرانسه نباشد مسلماً ازآنها تازه تر نیست. اسنادی دردست داریم که نشان میدهد نقاشی های غنائی رنگین دیواری از دوران هخامنشیان در ایران رایج بوده است. دراین کتاب به نقل از یک اثر قدیمی متذکر است که خارس می تی لنی که رئیس تشریفات اسکندر در دربار ایران بوده گفته است: درزمان هخامنشیان درایران منظومه ای عاشقانه رواج داشته بمان (رزیا) و (اودا) که تلفظ یونانی آن میشود زریادرس و اوداتیس، این اثر یک داستان عاشقانه منظوم بوده است و درآن از دو قهرمان زریا و اودا که یکدیگر را درخواب می بینند و دلباخته هم میشوند یاد شده که پس از بیداری به جستجوی یکدیگر می پردازند خارس می تی لنی گفته است: داستان این دلدادگی و عشق درایران شهرتی فراوان دارد و مردم با رغبت و علاقه فراوان آن را می خوانند و درمعابد و کاخهای بزرگان بر دیوارها نقش هائی ازاین داستان نقاشی کرده اند.

بنابراین طبق این نوشته و سند که از بیگانگان است از دوران هخامنشی ایرانیان داستانهائی غنائی و عاشقانه را بر دیوار کاخ ها و یا خانه های خود نقاشی میکرده اند و با بدست آمدن چند قطعه نقاشی رنگین دیواری دوران هخامنشی پیداست که نقاشی های دیواری آن دوران همه رنگین بوده و درآثار ادبی پس از اسلام نیز به نقل از تاریخ دوران باستان منعکس است که در کتابهای دوران ساسانی داستانهای پهلوانی و حماسی را نیز درکتابها نقاشی میکرده اند. منجنیک ترمذی میگوید:

به شاهنامه برارهیات تو نقش کنند

زشاهنامه بمیدان رود به جنگ فراز

زهیبت تو عدو نقش شاهنامه شود

کازونه مرد بکارآیدو نه اسب ونه ساز

و یا دیگری گفته است:

بر ایوان ها نقش بیژن هنــوز

بزندان افراسیاب اندر است

و در مقدمه شاهنامه ابومنصوری نیز ازاین روش ایرانیان در نقاشی یاد شده است.

ایرانیان در نقاشی مینیاتور که این نام فرانسوی و مختصر شده از مینی موم ناتورال یعنی طبیعت درنهایت کوچکی و ظرافت است، خود مبتکر و بنیان گذار بوده اند و این گونه نقاشی از دوران باستان درایران ریشه و مایه و پایه گرفته بوده و همین نقاشی چنانکه خواهیم گفت ازایران به چین رفته و سپس از چین بار دیگر بایران بازگشته است.

در دوران باستان حکاکی های ظریفی که در روی سیلندرها یعنی مهره های استوانه ای و مهرها و نشان ها حکاکی شده بهترین و اصیل ترین و زیباترین نقاشی مینیاتور است. هیچ یک از ملل باستانی درحکاکی که پایه و اساس نقاشی دارد بگواهی پروفسور پوپ همانند نقاشان و حکاکان ایران نتوانسته اند هنرمندی خودرا بنمایش آورند.

هنر حکاکی ایرانیان بخصوص در دوران هخامنشیان در روی مهرهای استوانه ای و نگین ها اعجاب انگیز و شگفتی آور است، حکاکی مهرهای استوانه ای و نشان ها از زیباترین مینیاتورهای ایران دوران باستان بشمار میروند.

بطرویکه اسناد و مدارک مکتوب نشان میدهد و تاریخ چین نیز حاکی است نقاشی از ایران به چین رفته است و بعید نیست که این هنر درچین مانند هنر دیگری که از ملتی به ملت دیگر منتقل میگردد و تا اندازه ای تحت تأثیر خصوصیات روحی و سنتی آن ملت قرار می گیرد تا حدی رنگ چینی بخود گرفته باشد لیکن پایه و اساس و اسلوب هم چنان ایرانی باقی مانده است.

دانشمند شهیر چینی سه ئی چی شی مومیز عقیده دارد رواج قم مو در چین همزمان است با هنگامیکه ساختن ظروف منقوش سفالی از ایران به چین رفته است.

همین دانشمند معتقد است که در قرن پنجم پیش از میلاد یعنی در اوان فرمانروائی هخامنشی نقاشی ایرانی که صحنه های شکار را نشان میداده از ایران به چین رفته و مورد تقلید قرار گرفته و نقاشی چین از روی این نقاشی ها بوجود آمده است.

/ 3 نظر / 144 بازدید
eliza

khanome kamaneh to tasire nagashi iran bar chin az che manabeiy estefade kardin ?