مینیاتور نوین

وبلاگ تخصصی طراحی ، نقاشی و مینیاتور فاطمه کمانه : آموزش ، مشاوره ، فروش آثار


شاهکارهای نقاشی هنرمندان بزرگ جهان+تصاویر

هنر ارمغانی آسمانی و موهبتی یزدانی است و در حکم دارویی است که از شفاخانه غیب برای انسان دردمند و رنجور، انسانی که نالنده از نابهنجاریها و نابسامانی‌هاست فرستاده شده تا آلام درونی او را تسکین بخشد و گرفتاری‌های فکری او را تخفیف دهد.
از میان هنرها، نقاشی یکی از والاترین و دلنشین‌ترین آنهاست و از آن جهت که تجسم‌بخش زیباییهای آفرینش است، پیوندی تقدس‌گونه با عالم بالا دارد. نقاش با دیدگانی تیزبین و دقتی کاونده، به پدیده‌های طبیعت می‌نگرد و جاذبه آنها او را چنان مسحور می‌سازد که سعی می‌کند با گردش کلک مویین، از شبیه نگاری و صورتگری فروگذاشت نکند. هر بیننده دل آگاهی وقتی کار نقاش را می‌نگرد، عظمت آفرینش و خلاقیت نگارآفرین ازلی را به یاد می‌آورد که چگونه نگاره‌های جاندارش ذوق هنرنمایی را در این هنرمند به ودیعه گذاشته است و آن وقت است که با خواجه شیراز هماواز می‌شود که:
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
نقاشی در انواع مختلف خود مجال ظهور دارد و در هر قسمت به نوعی از کف بیینده دل می‌رباید و باب نشاط بر روی او می‌گشاید. یکی از رشته‌های دل‌انگیز آن، «مینیاتور» است که ویژگی‌اش در تلطیف احساس و نوازش چشم و ظرافتهای گونه‌گون، موجب نگرشی تفسیرناپذیر درباره آن شده است.
مینیاتور نقاشی دلپذیر روح‌نوازی است که در سایه طبیعت، بالیده و عین طبیعت نیست و برای خود حال و هوایی خاص و راه و رسمی دیگر دارد. در مینیاتور پدیده‌های طبیعت با رنگ و حرکت ابتکاری و ناز و کرشمه‌ اکتسابی، حالتی رؤیایی پیدا می‌کند و با لبخندی خوشایند از ظرافت و لطافت، پرده‌برداری می‌نماید. در این گونه نگارگری پدیده‌های طبیعت در جامه رنگهای جادویی و حرکات لغزنده و رقص مانند، جلوه می‌نماید و آدمی را به عالمی نادیده و رؤیایی که زیبایی‌هایش لطفی خاص و موجوداتش شخصیتی دگردیس دارند، می‌کشاند. درخشندگی رنگها و توازن لازم و تناقض مناسب درحالی‌که تا حدی ذهنیت را جانشین عینیت می‌کند و در تفکر انسان اثری مثبت دارد، از مختصات مینیاتور است. این هنر، دریچه‌هایی از عوالم آرمانی را در تسخیر فکر و روان انسان بر روی وی می‌گشاید و تجلیاتی از دنیای رؤیایی را به او می‌نمایاند. از این روست که امروز هواداران بسیاری در میان هنرمندان و هنردوستان جهان یافته است.
مینیاتور ایران به سبک نگاره‌هایی گفته می‌شود که از عهد «ایلخانی و تیموری» تا اواخر دوران «صفوی» در رواج و رونق، پهنه‌ای فراخ داشته و پس از آن جای خود را به شیوه‌ای دیگر داده است. پیش از آن مکتب نقاشی ایران معروف به سبک «عباسی» است که آمیزه‌ای از سلیقه «ایران ساسانی» و «بیزانس» با اندکی صبغه عربی می‌باشد و مکتب «سلجوقی» هم نامیده شده است. به موجب تحقیق پژوهشگران، زادگاه مینیاتور از دیرباز کشور ایران بوده که در عهد ساسانیان به وسیله مانی و شاگردان و پیروانش به چین رفته و از آنجا بار دیگر به دستیاری مغولان به ایران برگشته است. این حقیقتی است که مورد گواهی هنرمندان چینی هم هست و مصداق شعر مولانا است که:
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
در ویرانه‌های شهر «تورفان» واقع در ترکستان چین مخصوصاً محل «سیاتکین» در معبدهای مانی معروف به «مانستان» بسیاری از این آثار کشف گردیده است که نگاره‌های آن شباهت زیادی به مینیاتورهای ایران دارد.
باری، چون مغول‌ها بر قسمتی از چین دست یافتند و به جهانگشایی‌های دیگر نیز نایل شدند به ذکر فتوح و جهانگیری‌های خود علاقه داشتند و بر آن شدند تا این پیشرفت‌ها را به صورت مصور در تاریخ‌ها نویسانده و نقش‌بندی کنند؛ از این روی نقاشانی را از مغولستان به دربار خود در ایران فراخواندند تا در کتاب‌های تاریخی به این مقصود تحقق بخشند. در همان روزگاران نقاشان ایرانی نیز وارد میدان همچشمی و مسابقه با چینیان شدند و با همان شیوه که مورد پسند ایلخانان بود، در همکاری با نقاشان چین، نگارگری را آغاز کردند؛ این نخستین دوره مینیاتورنگاری در «تبریز» بود که نمونه‌های آن در «جامع‌التواریخ رشیدی» نگارش رشیدالدین فضل‌الله همدانی وزیر ایلخانان دیده شده است.
در این نقاشی‌ها نفوذ نگارگر چینی و قدری عناصر مسیحی نستوری به علت ارتباط مغولان با مسیحیان مشهود است؛ ولی این مکتب به تدریج به سوی ایرانی شدن گرایید و آغاز این تحول را در شاهنامه‌ای که دارنده آن شخصی به نام «دمونت» بوده است، می‌توان دید. این مکتب اول «تبریز» است و مکتب دوم در زمان شاهان «آل جلایر» با ظهور استادانی مانند «جنید بغدادی»، «عبدالحی» و «بابا حیدر» موفق به برداشتن گامهای بلندی در جهت ایرانی کردن مینیاتور گردید تا سرانجام در مکتب سوم «تبریز» که ادامه مکتب تیموری هرات با ویژگی‌های خود بود، همزمان با پادشاهی شاه اسماعیل صفوی به دست استادان بزرگی چون کمال‌الدین بهزاد، سلطان محمد، مظفرعلی، میرک و شیخ‌زاده هراتی، قاسمعلی و دیگران نقاشی ما به شیوه بارزتری جنبه ایرانی خود را به دست آورد و از زیر نفوذ مکتب چینی رهایی یافت.
این تحول تدریجی که با ظهور «مکتب قزوین» و «مکتب اصفهان» باز هم به پیشرفتهایی در این زمینه دست یافت، در اواخر عهد صفوی از جهت «مجلس‌آرایی» توانست به پایه نگاره‌هایی همچون مجالس شاهنامه «شاه تهماسبی» برسد و کلاً مینیاتور ایران پس از سیر تکاملی خود از سبک شیراز گرفته تا هرات و تبریز و قزوین و اصفهان کم‌کم به تنزل گرایید و آثار بازپسین به پایه نگاره‌های ممتاز پیش از آن نتوانست رسید؛ از این رو در یک حرکت تحولیِ ایرانی با برخورداری از چاشنی مینیاتور و تأثیرپذیری از نقاشی‌های اروپا پدید آمد که پیشاهنگان آن سبک، محمد زمان، محمد رفیع، شیخ عباسی، علیقلی جبه‌دار (معروف به آرنا اوت) و محمد قاسم بودند.
از آن پس نزدیک به مدت دویست سال مینیاتورسازی یعنی مکتب ایلخانی، تیموری و صفوی به‌کلی متروک شد و طبیعت‌سازی جایی برای خود باز کرد، هرچند در آثار اخیر هم شاخصه‌های نقاشی و فرهنگ ایران باز به خوبی نمایان بود.
پس از دوران مشروطیت که اوضاع سیاسی و اداری ایران دگرگونی یافت و این دگردیسی در همه شئون کشوری و لشکری خودی نشان داد، در هنرهای ملی هم اثر گذاشت، بار دیگر مینیاتور به علت نزدیک شدن روابط ایرانیان با اروپاییان و پیدا شدن خواستاران این سبک نقاشی در میان غربی‌ها، حیاتی تازه یافت و نوزایی آن به همت و پشتکار استادانی چون حسین بهزاد، میرزاآقا امامی، محمد مهدی، طاهرزاد، بهزاد مینیاتور، میرزا علی درودی، حاج مصور الملکی و هادی تحویدی تحقق پیدا کرد. خاصه بنیان‌گذاری مدرسه عالی هنرهای ملی به پایمردی روانشاد بهزاد مینیاتور، موجب پرورش شاگردان برجسته‌ای در این فن گردید.
استادانی که به احیای مینیاتور کمر بستند، در تهران گردهم آمده بودند و دو تن که در تشویق و مددکاری آنان تأثیر گذاشتند، یکی میرزا رضی طالقانی (ملقب به صنیع همایون) بود که از نقاشان میناسازی و تذهیب‌کاری استاد به شمار می‌رفت و دیگری ذوالفنون اسفرجانی که معماری زبردست و هنرشناسی باذوق بود. استادان احیاگر مینیاتور و شاگردانشان که بعداً به پایه استادی رسیدند مانند استاد کریمی، استاد مقیمی و استاد زاویه و از بانوان: نیره نیک‌آیین و دیگران پس از ممارست و تتبع در آثار پیشینیان، تصرفاتی در مینیاتور کردند و مکتبی به وجود آوردند که باید آن را «مکتب تهران» نامید و بر مکتب‌های نقاشی ایران افزود.
از جمله تصرفها این بود که چون شنیده بودند نداشتن دورنماسازی (پرسپکتیو) نقصی در کار مینیاتور است سعی کردند که با وارد کردن پرسپکتیو در مینیاتور، آن را با طبیعت‌سازی آشتی دهند و این کاستی را جبران نمایند. در این عمل که دستبردی به اصالت مینیاتور محسوب می‌شود و قابل نقد است، هر یک به نوعی خاص اقدام کردند، درحالی‌که اصلاً‌ این عمل، کاری التقاطی و خروج از ویژگی مینیاتور است و پسند دوستداران این فن نمی‌باشد. در استفاده از پرسپکتیو کسی که بیش از همه مقید به حفظ اصالت مکتب بوده و نخواسته است آن را به شیوه‌ای نمایان نشان دهد، روانشاد استاد هادی تجویدی است که در تابلوی مینیاتور بسیار نفیس «فردوسی و سلطان‌محمود» به گونه‌ای عمل کرده که به ویژگی کار لطمه‌ای نزده و با دقت بسیار می‌توان ردپای «دورنماسازی» را در آن پیدا کرد؛ اما به شیوه‌ای است که باز هم با فن مینیاتورسازی همخوانی ندارد. میرزا آقا امامی هم به نحو محافظه‌کارانه‌ای پرسپکتیو را در برخی از آثار مینیاتوری خود وارد کرد؛ ولی حاج مصور الملکی در این روش پا را فراتر گذاشته است.
غیر از عطف توجه به نوعی پرسپکتیو که در کار بسیاری از نقاشان مکتب تهران دیده می‌شود، دیگر از مشخصات این مکتب در چهره‌سازی‌هاست که آنها را خوش‌صورت و کاملاً مشابه با چهره زنان و مردان معاصر ایرانی می‌ساخته‌اند و التزام به «پرداز زدن» را که در مینیاتورهای پیشین بدین‌گونه سابقه نداشته، معمول کرده‌اند.
رنگ‌های به‌کار برده شده در مکتب تهران اکثر شفاف و ملایم و جذاب است و به‌طور کلی آثار این دوره از دل‌انگیزی خاصی برخوردار است. موضوع نگاره‌ها هم مربوط به خلاقیت فکری نقاشان بوده که غیر از داستان‌های معمول و مجالس سابقه‌دار در متون ادبی، موضوع‌های دیگری را هم که بستگی با احساس و دیدگاه نقاش داشته، مورد نگارگری قرار می‌داده‌اند. امید است مکتب تهران به همت نقاشان کنونی با دخل و تصرف‌های شایسته، پیگیری شود و به پیشرفتهای دیگر دست یابد.

شاهکارهای نقاشی هنرمندان بزرگ جهان+تصاویر

هنر تنها زیبایی دوباره خلق شده نیست؛ هنر تجلی عشق، مهربانی و عمیق‌ترین احساسات قلبی است. آیا به الهام و انگیزه نیاز دارید؟ پس به این نقاشی‌‌ها بدقت توجه کنید.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 ادامه ی مطلب شامل:

  • شاهکارهای نقاشی هنرمندان بزرگ جهان+تصاویر
  • باغ ایرانی در نگارگری ایران
  • شکل انسان در نگارگری مکتب هرات و نقاشی قاجار
  • نقاش و مینیاتوریست مسلمان چینی
  • گران قیمت‌ترین نقاشی‌های مشهور جهان

 


 مونالیزا، لئوناردو داوینچی

لوور، پاریس- 06-1503
این صورت با لبخند مرموزش خودش با هنر مترادف شده است و قطعا مشهورترین نقاشی ای است که همه‌مان می‌شناسیم و تقریبا تاثیرگذارترین پرتره در طول تاریخ نیز بوده است.
 


شب پرستاره، وینسنت ون گوک
موزه هنرهای معاصر، نیویورک، 1889
بی شک این اثر هنری بهترین دوست داشتنی‌‌ها را به نمایش گذاشته و اما نوابغ را نیز به دردسر انداخته است. گویا هنرمند قصد داشته در طول نیم قرن یا بیشتر با استفاده پرمعنی اش از رنگ نوابغ و هنرمندان سراسر جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
 
 
 
گلهای آفتابگردان، وینسنت ون گوک
لندن، گالری ملی، 1888

ون گوک بعد از ترک کردن زادگاهش هلند به قصد جنوب فرانسه برای تشکیل انجمن هنری، این گلهای آفتابگردان را نقاشی کرده است. او این اثر را برای تزئین اتاق خواب دوستش پل گوگن نقاشی کرد. ون گوک سال بعد یعنی سال 1889 کپی دیگری نیز از این نقاشی کشید و شاید هم کپی دیگری در سال بعدتر. کپی‌‌ها و نسخه‌‌های متفاوت دیگری از این تابلو نیز به شاگردان او نسبت داده شده است. این گلهای هنری معروف در قلبشان نمونه ساده‌ای از ایجاز زندگی را به نمایش می‌گذارند؛ آنها چرخه‌‌های متفاوت زندگی ما هستند، شکوفه‌‌های شاداب و باطراوت تا پژمردگی و نابودی...
 

 
موج نهم- ایوان آیوازوفسکی

1850- موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ

تابلوی موج نهم شاهکاری واقعی است. آیوازوفسکی در این نقاشی که تلاش شوم گروهی را برای نجات یافتن از امواج بی‌رحم اقیانوس نشان داده، به کمال تکنیکی ناب خویش دست یافته است. باوجود این قوی‌ترین بخش این کمپوزیسون در مرکز نقاشی قرار دارد که مرموز‌ترین و عرفانی‌ترین بخش و نمایش دهنده تشعشعات خورشید می‌باشد و به صحنه با طیفی از رنگهای قوی سبز و صورتی روشنایی بخشیده است. همچنین بارها از این نقاشی به اسم زیباترین نقاشی روسی نام برده شده است.

 


گالری علوفه، جان کنستابل
1821، گالری ملی، لندن
این تابلو به عنوان بزرگترین نقاشی بریتانیایی ارزشمند و مورد تقدیر واقع  می‌شود، اما وقتی که برای اولین بار در سال 1821 در آکادمی ‌سلطنتی نمایش داده شد (با عنوان: نیم روز)، در پیدا شدن خریدار ناکام ماند. ولی وقتی در فرانسه تئودور گریکالت این اثر را تحسین کرد بیشتر مورد توجه قرار گرفت. و بالاخره وقتی در یک سالن در پاریس همراه با تابلوهای دیگر کنستابل نمایش داده شد شور و هیجان بیشتری را برانگیخت (گفته شده که حضور داشتن نقاشی‌‌های دیگر کنستابل در این نمایشگاه یک هدیه برای گریکالت که خیلی زود و در همان سال فوت کرد، به شمار می‌آمده). در این نمایشگاه تابلوی گالری علوفه به طور قطع به عنوان برنده مدال طلایی که توسط چارلز ایکس از فرانسه اهدا می‌شد انتخاب شده بود. آثار کنستابل در این نمایشگاه تحت تاثیر و الهام گرفته از نقاش‌‌های فرانسوی مثل اوژن دلاکروا بود.
 
 
 
برج بابل، پیتر بروگل مهتر
1563، موزه کانستیستوریس، وین
موضوع این نقاشی سازه برج بابل است؛ در کتاب مقدس آمده که این برج ساخته دست بشر برای رسیدن به بهشت بوده. بروگل در نشان دادن معماری برج بابل با طاق‌‌ها بیشمار و نمونه‌‌های دیگر از مهندسی رومی، عمدا کلسئوم روم را تداعی کرده است. هدف او از این نقاشی این بوده که خطرات غرور بشر و شاید هم هم زیانبار بودن عقلانیت کلاسیک در مواجه با الاهیت را نشان دهد.
 
 
 
تمرر جنگجو به آخرین لنگرگاهش کشیده می‌شود تا از هم باز شود، جی.ام.دبلیو. ترنز
1838، گالری ملی، لندن
در مهم‌ترین بخش نقاشی، یعنی کشتی جنگی قدیمی، ترکیب بندی اثر غیر عادی است، که در سمت چپ تصویر جا داده شده یعنی جایی که بر شکوه و جلال اثر تاکید می‌شود و اکثر رنگهای شبح گونه آن در گوشه ای از مثلثی قرار گرفته است که در دو گوشه دیگر آن آسمان آبی و همچنین مهی که به سوی آسودگی خیال پیش می‌رود،  قرار دارد. زیبایی قایق کهنه در کنتراست قوی و رنگهای سیاه  و چرکین قایق با بخارهایی نمود پیدا می‌کند که به سرعت از روی سطح دریاچه بلند می‌شود؛ "مثل بخار آب". در سال 2005 این نقاشی به عنوان عالی‌ترین اثر هنری در گالری هنر بریتانیا انتخاب شد.
 

گشت شبانه، رامبرانت وان رین

1642، آمستردام، Rijksmuseum
از این نقاشی به عنوان بهترین کار رامبراند نام برده شده است، چرا که این اثر تمام الگوهای نقاشی را شکسته تا حدی که تمام نقاشان چهره آن دوران از خلق این اثر ابراز نگرانی و ناراحتی کردند. این نقاشی به تازگی به نمایش گذاشته شده و به عنوان یکی از بهترین آثار اروپای شمالی به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود.
 


خوک چران، بریتانی، پل گوگن
1888، موزه هنر شهر لس آنجلس
گوگن یکی از نقاشان پیشرو پست امپرسیونیست به شمار می‌آید. این نقاشی رنگین نسبت به نقاشی‌‌های دیگر گوگن به سبک پخته خاص خودش فضاهای رئال بیشتری دارد. "خوک چران" با کشاورز و خوکهایش و پس زمینه ای از خانه‌‌های کوچک روستایی و آسمان،  از پیش زمینه ای متفاوت برخوردار است. رنگهای قوی و تکه تکه یکی از سبکهای خاص و متعلق به گوگن است.
 
 

شکل انسان در نگارگری مکتب هرات و نقاشی قاجار

نگرش انسان به خویشتن، موضوعی است که از آغاز حیات بشر هوشمند تاکنون، یکی از مشغله‌های ذهنی و دغدغه‌های فکری وی بوده‌ و اولین طرز تلقی انسان از وجود خویش در قالب یک تصویر، با چند خط ساده و مختصر نمایانده شده است.
در هر دوره‌ای متفکرین بینشی خاص در مورد انسان و زوایای مختلف وجود او از نظر روحی و روانی، اخلاقی و غیره عرضه کرده‌‌اند. یکی از این انواع طرز تلقی دیدگاه اومانیسم می‌باشد که در زمان رنسانس مطرح شد . اومانیسم تفکری بود که پیوند با عالم ذهنی را نفی و انکار می‌کرد و معتقد بود کلیة تفکرات انسان دوباره بسوی هستی خویش معطوف می‌شود. این نوع فلسفه و نگرش به انسان بالتبع در حیطة نقاشی نیز رسوخ کرد و در پی آن سبکی را بنام اومانیسم مطرح ساخت که انسان در آن نوع از نقاشی متأثر از اخلاقیات و روحیات حاکم بر جهان بینی آن نوع خاص از خط و مشی فلسفی بود. در همین راستا انسان محوری که از مبادی اعتقادی یونانیان باستان بود بعدها در طی قرون، موجب می‌شود متفکرین و فلاسفه نگرشهای مختلفی را که نسبت به انسان داشته‌اند، بصورت آراء و نظرات مختلف ارائه کنند.
این گونه نگرشها و ایدئولوژی‌ها در طول تاریخ (خصوصاً در حیطة نقاشی)‌بی‌شمار بوده‌اند و هر کدام زبان ترجمة خویش را طلب می‌کنند. اگر از هنر دوران کهن گریزی بزنیم و به دوران جدید نظری بیفکنیم، شاهد نماهای جدیدتر و نوتری‌ از وجود عنصر تجسمی شکل انسان در گسترة نقاشی خواهیم بود که طبیعتاً‌ ریشه در جهان بینی خاص دارد و متأثر از فرهنگ و ادبیات هم‌عصر خویش رشد و نمو یافته‌ است. بطور مثال در نقاشی نوین با گرایشهایی روبرو می‌شویم که انسان، خصوصاً انسان غربی را در دنیای بیگانه، غیر عقلانی و یکسره از هم گسیخته به نمایش می‌گذارد، انسانی محصول جاذبه‌ها و گرایشهای بیرونی، انسانی مسخ شده در تکاپوی پیشرفت و جان کندن و انسانی محصول جنگ می‌باشد. چنین هنری در خویش پیامی دارد، او می‌خواهد انسان را تحریف شده نشان دهد، ‌نه از آن روی که بر زشتیها صحه گذارد،‌ بلکه می‌خواهد با آنچه افزودنی‌ست (بزک شده است) مبارزه کند. مثلاً نمایندگان جنبش اکسپرسیونیسم که یکی از محصولات تقسیم بندی‌های هنر نقاشی مدرن است، هرگز سعی در هتک حرمت کردن آدمی ندارد و یا احیاناً برای لذت از تکان دادن تماشاگر، به تحریف شکلی نمی‌پردازد؛ بلکه بر آن است که مفاهیم مورد نظر خویش را به طرزی گیرا بیان کند. به عبارت دیگر، ضرورت بیان هنری، ‌آنها را به کار بست عناصر ناب تصویری و نفی طبیعتگرایی رهنمون می‌سازد. استحاله و گژنمایی انسان توسط هنرمندان این عصر به منظور تعمیق بیان حالات می‌باشد. دستاوردهای این هنرمندان، از یکسو خدمت به اندیشة ‌بدبینانه و فردگرایانه است، ‌و در عین حال از سوی دیگر، تصویر گویای موقعیت تاریخی انسان نوین را آشکار می‌سازد. انسان در دوران جدید شدیداً متأثر از دنیای پرهیاهوی خویش به درون متمایل می‌شود و تعابیر ذهنی خویش را در چگونگی نمایش ساختاری تحریف شده (دفرمه ) بیان می‌دارد.
انسان در برداشت از چگونگی حکایت زندگی همنوعان در اعصار متمادی می‌تواند با نگاهی هوشمندانه به آثار هنری، شرایط محیطی و فرهنگی و در کل جو حاکم بر فضای هر زمان را به روشنی دریابد. همچنین می‌توان با مقایسة چگونگی کاربرد عناصر(تصویری) مشابه در دورانهای مختلف شیوه نگرش انسانها را در طول اعصار به دنیای پیرامون و نظام هستی، تسرّی داد. تجزیه و تحلیل آثار هنری، این یادگاران صادق دوران کهن و قرون متمادی می‌تواند افقهای وسیعی در جلوی دیدگان ما بگشاید. در این اثنا شکل انسان به جهت آنکه همیشه هم‌عنان اندیشه و تفکر است و از سوئی دیگر شایسته‌ترین میزبان تجلی احساسات و نمایش‌دهنده عمیق‌ترین اندیشه‌های بشری‌ست در خور توجه بیشتری‌ می‌باشد. «هگل، عالی ترین شکل را که حاصل طبیعت و فرم طبیعی است در بدن انسان می‌یابد. این شکل مناسب‌ترین فرم بیان افکار و احساسات درونی است. » در بررسی سیر تحول و پویائی شکل انسان در آثار هنر دیداری تمدنهای بشری هر زمان به مقتضای حال منعکس کننده حالتهای مختلفی بود، به همین لحاظ هیچ‌گاه قالب و صورتی واحد در بستر هنرهای تصویری پیدا نکرد.
بعنوان مثال در مقایسة عنصر شکل انسان در آثار هنرمند نقاش «آلبرتو‌جاکومتی » با استاد« کمال الدین بهزاد» از دو حوضه فکری و فرهنگی متفاوت، درست است که کلیت شکل، ‌شکل انسان است اما انسان جاکومتی و انسان بهزاد  با هم همزاد نیستند و هر کدام نمی‌توانند آینه دیگری باشند.

هر کدام از آنها مقهور شرایط زمان خویش چنین آرایش و پیرایشی را پذیرا گشته‌اند. انسان جاکومتی، انسانی است تنها، ‌مضطرب و سرگردان در جهانی بی‌مرز، بی‌شکل و بدون هدف؛ انسان او شهروندی است که در میان ساختمان‌های بغرنج و عظیم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زندگی می‌کند و یا بهتر بگویم جان می‌کَنَد، این انسان زادة تجربه‌ای تلخ و دردناک می‌باشد که تلخی آن هر لحظه مرگ او را نزدیکتر می‌سازد. اما انسان بهزاد از این حیث، انسانی خوشبخت، سرزنده و ماجراجو می‌باشد که هیچ بندی او را به اسارت نکشانده و هیچ خطری او را تهدید نکرده است، همچنین سختی و مرارتهای زندگی را به گونه‌ای خوش‌بینانه تعبیر و تفسیر می‌نماید و سرنوشت و تقدیر الهی را با آغوشی باز و خاطری آسوده پذیرا می‌شود. پر واضح است که انسان جاکومتی و انسان بهزاد نمی‌توانند و نباید به هم،‌ مانند باشند،‌ چرا که هر کدام معلول شرایطی خاص‌اند و عوامل سازندة شخصیت این دو یعنی، جسم زنده (ارگانیسم) و محیط زندگی با هم بکلی متفاوتند. به عبارت دیگر نحوه تلقی و باز آفرینی انسان در شیوه های مختلف هنری، بستگی تام خواهد داشت به روند شرایط تاریخی به انضمام نظریات زیبائی‌شناسی، که تعیین کننده اهداف و آرمانهای انسان همان عصر است و بدون شک روشهای بسیار متنوع ترسیم انسان محصول نگرشهای مختلف این دیدگاه‌ها می‌باشد.در پرداختن به مقوله نقاشی ایرانی در گذر از تاریخ با پستی و بلندی‌های زیادی مواجه می‌شویم که در آن گاهی ترقی و پیشرفت به حد کمال رسیده و در دورانی با تنزل و افت کیفی محسوسی روبرو می‌شویم. هنر نگارگری متأثر از شرایط اجتماعی و محیط فرهنگی هر دوره از خصوصیات و کیفیات خاص برخوردار می‌باشد و در تحقیق و بررسی وجوه و جلوه‌های بارز هر دوره می‌توان موارد خاص و منحصر بفرد را در آن متذکر شد. در این رهگذر عناصر شکل دهندة نگاره‌های هر دوره متاثر از بافت و فضای حاکم با شاکله ای کلی، ‌کیفیات و ظاهری متنوع به خویش می‌گیرند. این مقوله در نگارگری مکتب هرات و نیز نقاشی دوران قاجار به عنوان دو دوره مورد مقایسه در این تحقیق نیز مصداق پیدا می‌کند. نقاشی دورة قاجار که حتی از آن با عنوان یک« مکتب هنری» یاد می‌شود و آوازه‌ای جهانی نیز پیدا کرده است در سیر تحول نقاشی ایرانی سیمای متفاوت با آنچه تحت عنوان «نگارگری ایرانی» شناخته می‌شود پیدا کرده است. علت عمده آن را شاید بتوان در ظاهر بیش و کم متفاوت عناصر تجسمی و دفرماسیون حاکم بر آن در مقایسه با ادوار نقاشی قبل و بعد از خود دانست. محتملا محیط فرهنگی، طرز تلقی و جهان‌بینی خاص هنرمند این دوران در این جریان تاثیر مستقیم گذاشته است. اما پیش از این و بنا به ضرورت لازم می‌نماید نگاهی کلی به ماهیت انسان در نگاه عرفان ایرانی_اسلامی بیندازیم تا در نهایت تفاوتهای نگاه هنرمند عارف‌مسلک نگارگر ایرانی به خصوص نگارگران مکتب هرات به انسان با نقاش و حامیان هنر نقاشی قاجار متمایز و مشخص گردد.

انسان در دیدگاه عرفان و تفکر اسلامی

پرداختن به مقوله «انسان کامل » و انسان مُعَرِف عرفان ایرانی _ اسلامی که زایده تفکر و نگرش تسلیم و تعبد است از حوصلة این مقاله خارج بوده و آنچنان که گفته شد تنها بنابر ضرورت تحقیق اشارتی‌ست با غمز‌عین و تنها به قصد معلوم کردن تفاوتهای نگاه هنرمندان راستین عارف مسلک نگارگری مکتب هرات با نقاشان به‌اصطلاح متجدد قاجار که تحت سیطره سفارش و تحقق آمال درباریان بوده‌اند.
در نگرش اسلامی، وجود انسان در میان مخلوقات هستی، شاهکار خلقت است، تا جایی که خداوند خالق و قادر و حکیم، خود را در آفرینش چنین موجودی، تحسین کرده است، «قتبارک الله احسن الخالقین». تا آنجا که قلمرو ادراک و حدود آگاهی بشر است، جهانی شگفت انگیز‌تر و بزرگ‌تر از خود انسان وجود ندارد. او اشرف مخلوقات و علت نهایی آفرینش و نخستین آفریده و واسطة فیض الهی به عالم مادون و مسجود فرشتگان عالم قدس است. به همین سبب جهان هستی را سر تا سر، عالم کبیر و انسان را به تنهایی عالم صغیر می‌گویند. از دیدگاه عرفان، «انسان کامل» جلوه‌گاه تام و تمام الهی و آیینة سرتا پا نمای حق و نایب و خلیفة خداوند در همه عوالم وجود است. حضور انسان از این بابت منافاتی با مقام «خلیفه الهی» او ندارد، زیرا خلافت انسان بر حسب روح عرشی اوست، که او را نه تنها در زمین، بلکه در تمامی عوالم وجودی جانشین بر حق حضرت خداوند قرار داده، و به اعتبار عین ثابت خود در عالم الهی نیز، خلیفة او در عالم لاهوت و به اعتبار روح الهی، خلیفة وی در عالم جبروت و به اعتبار نفس خود، خلیفة خداوندی در عالم ملکوت و به لحاظ جهان صغیرش، جانشین خداوند در عالم ناسوت می‌باشد، مولوی در این باره می‌فرماید:

در سه گز قالب که دادش وانمود                     هر چه درالواح و درارواح بود

عرفا معتقدند که تمامی موجودات همچون آینه‌هایی هستند که کمالات و فیوضات وجودی ناشی از صور و تعینات وجود حق و اسما و صفات او در آنها منعکس شده است؛ چون هر یک از موجودات، مظهر اسم خاصی از اسامی حق می‌باشند و تمامی موجودات مظهر تمامی نام‌ها و صفات اویند، در این رهگذر «انسان کامل» بر روی زمین مظهر کامل صفات حق می‌باشد. حکما نیز موافق نظر عارفان، «انسان کامل» را جلوة تمامی نام‌ها و صفات حق می‌دانند و بارها حدیث قدسی « ان الله خلق آدم علی صورته» را با بیان حکمی و ذوق عرفانی تفسیر می‌کنند و معتقدند که صورت حق، صفات جلال و جمال او و صفات ثبوتی و سلبی، و صفات تنزیهی و تشبیهی اوست که بر آینة وجود آدمی تابیده و انسان همة صفات او را مظهر است. خداوند می‌خواست که ذاتش را در صورت جامع ظاهر فرماید؛ انسان را آفرید و خود را در صورت او ظاهر کرد. بنابراین چون انسان کامل جلوة اسم اعظم الهی و به بیان دیگر، جلوه‌گاه تمامی نام‌ها و صفات حق است، شناسایی حقیقت او، شناسایی همة نام‌های پروردگار، و تحقق حقیقت انسان، عین تحقق همة مراتب وجود است. اگر کسی بخواهد همة نام‌های حق را بشناسد، باید یا در تمامی عوالم وجود سیر نماید یا فقط کتاب نفس و صحیفة وجود خود را مطالعه کند. که «من عرف نفسه فقد عرف ربه».
با تأمل در جایگاه مقام انسانی در حکمت، عرفان و ادبیات ایرانی، مشخص می‌شود که این مقوله از مباحث اصلی و اولیة مکاتب ادبی و عرفانی محسوب می‌شود و در پرداخت به عوامل و عناصر شناخت آن و تعیین جایگاه و موقعیت او در مراتب عالم وجود بسیار مطالعه‌ها و دقت نظرها صورت گرفته است. ناگفته پیداست که ادبیات به عنوان شالودة روح جاری در پیدایی و هدایت مسیر نگارگری، نقش بسزایی در ماهیت نگارگری ایرانی داشته است، همچنین پرواضح است که جهان بینی و نگرش دینی و اعتقادات جمعی و گروهی در قالب مکاتب فلسفی، عرفانی و حکمی روند و جریان ادبیات را شدیداً تحت الشعاع قرار داده و در طی‌طریق این شناسنامة فرهنگی هر ملت نقش مهمی داشته است. مشخصاً روح تعهد و اعتقاد به جایگاه انسان در جهان بینی اسلامی به واسطة ادبیات به نگارگری ایرانی راه پیدا کرد و در نگرش هنرمندان به این وجه از وجود و مراتب هستی توجه خاص نشان داده‌اند.
جلوه‌های متجسم انسان درنقاشی و خاصه نگارگری برگرفته و ملهم از ادبیات و نوع نگاه مکاتب اخلاقی و عرفانی می‌باشد که در حکم کلام متجسم جهان بینی‌ها و ادیان الهی نوع بشر می‌باشد و همچون کلام موزون در شعر و ادب هر دوره‌ای جلوگر می‌شود. «در آثار عارفان شهیری چون سنائی و عطار و مولوی و... هدف نهایی از طرح و تحلیل کلیة مباحث عرفانی و ارائه داستانها و تمثیلات شیرین و موشکافیهای دقیق روانی و کلامی از ابعاد شخصیتهای در اوج یا حضیض اخلاقی چیزی جز تبیین و توجیه صفات ارزشمند انسان کامل و رهنمونی به مکتب روحانی او منظور نظر نیست. » تصویری که عرفان از انسان معرفی می کند، سرشار از شور و عشق و زیبائی ست. در عرفان انسان از جایگاه خاصی برخوردار است، چرا که برای او رابطه ای ویژه با خداوند قائل است. رابطه ای عاشقانه، عشق دو طرفه ای که در آن انسانگرائی و اصالت انسان به اوج کمال می رسد. نگارگر عارف مسلک ایرانی به تأسی از عرفان اسلامی_ ایرانی که انسان را نادره خلقت پروردگاری می داند، انسان را در نگاره های خویش مسلط می گرداند. از آنجائی که در زبان عرفان، عالم بدون انسان کالبدی خالی از روح و آئینه ای صیقل نشده و زنگار گرفته است، هنرمند نگارگر به جهت صحه گذاشتن بر این اصل اساسی و به جهت پرهیز از نمایش پوچی و هیچ انگاری، شکل انسان را در ساحت نگاره های خویش مسلط می‌گرداند.
پس از دوران گذار هنر نقاشی ایرانی یعنی دوران ممنوعیت شمایل‌نگاری که در آن تمایل شدید به طبیعتگرائی و ناتورالیسم صرف موجب فرو کاستن شأن موجودات خصوصا انسان به حدود جسمانی‌اش گردید، در هنر تصویری ایران اسلامی صورتی از موجودات زنده و بالاخص شکل انسان پدیدار گردید که نه تنها« تقلیل انسان به حدود جسمانی» را پیامد خود نداشت بلکه به لحاظ ساختار و نوع انتزاعی گری آن منبعث از عالم خیال در راستای آموزه های دینی روح انسان را در ساحتی روحانی و سرشار از رموز عالم سرمدی به پرواز در می آورد. در این نوع نگاه، هنرمند نگارگر اساساً در پی نمایش ظواهر روانشناختی و القای حس حالت و تجسم بخشیدن صورتهای خاص و نام و نشان‌دار کردن افراد انسانی نیست، کار او برگرد نمایش زیبایی کمال یافته انسان ها دور می‌زند، انسانهایی که اکثراً ناشناس هستند و شاید در واقع وجود خارجی نداشته باشند. اصلا این خصیصه عام هنر نگارگری ایرانی‌ست و «در آثار هیچ یک از استادان بنام ایران این مایه از حس رابطه دراماتیک و تحرک و حس تفرد شخصیتها و تنش مکرر حالت و واقع گرایی غریب چهره موجود نیست. » علت غایی این پدیده را نه آن طور که ناشی از ضعف و توان هنرمند دانسته اند، بلکه باید در آموزه های عرفانی جستجو کرد تا به پاسخ این پرسش بینادی حصول قطعی یافت.
همانطور که پیشتر مذکور افتاد، در عرفان اسلامی اعتقاد بر این است که«خدا انسان را به صورت خویش آفریده است به او نیروی صورتگری داده، همانگونه که خود مصور است، او را به گونه ای خلق کرده که همه حقایق جهان هستی را در بر دارد. اکنون اگر این انسان در مقام عبودیت حق مستقر شود و در سفر صعودی خود قرار داشته باشد، هر گونه صورت اعتقادی دربارة خدا، درون خود بیافریند، آن صورت صورت حق است؛ خواه این صورت از طریق نظر به وجود آید، خواه از راه توهم و خواه به واسطه تخیل. از آنجا که انسان جامع همه حقایق عالم است و عالم بسط و ظهور اسماء و کمالات خداست، انسان واقعی در قوس صعود، هر تصویری را که در ذهن خود درباره خدا بسازد، در واقع خطوط چهره کمال انسانیت خود را رقم زده و آن را به تصویر کشیده است .» لذا انسان در نگارگری فاخر ایرانی با استناد بر اینکه کوششی جهت نمایش شباهت سازی چهره ها از افراد انسانی به عمل نمی آید و همچنین با وجود اینکه شکل، شکل انسان است اما هیچ کدام از انواع انسانهای کره خاکی را نمایش نمی دهد و نمی توان بطور قطعی و دقیق مصداق فلان کس و بهمان کس( مگر در موارد نادری آن هم از طریق هم سان سازی های ذهنی نگرنده و مخاطب با شکل پیکره) برای آن آورد لاجرم با توجه به ارزشهای بصری که در حالتی روحی و کاملاً غیر زمینی آنرا خلق می کند، باید گفت انسان در نگارگری مکتب هرات و نیز بر همین منوال در دیگر نگاره‌های فاخر ایرانی به گونه ای تجسم و تجسد روح الوهیت و نشانی برای درک ماهیت خلق کنندگی صورتهای زیبا که از صفتها و نام های حضرت حق بوده و بواسطه حلول روح القدس در کالبد انسانی که منادی آفرینش انسان بر صورت و ماهیت الهی است، می باشد. خداوند متعال در سوره «تین» آیه چهار می فرماید:
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
ما انسان را در زیباترین صورت و نظام آفریدیم
«کوشش هنرمند ایرانی از دیر باز معطوف به نمونه آفرینی آرمانی بوده است .» آنچنان که در عالم نگارگری ایرانی صورت مثالی آفریده های خالق مطلق به زبان و قلم هنرمند بر پهنه بوم نقاشی جاری می‌گردد، صورت مثالی زیبارو و حسن ظاهری نسبی و مجازی آن را می‌بینیم که عشق حقیقی و زیبایی مطلق را نوید می دهد  لذا عرصه گذار از عشق انسانی به عشق الهی را هموار می‌سازد. «پرستش جمال و عشق صورت، آدمی را به کمال معنی می رساند که معنی را جز در صورت نتوان دید و بنابراین جمال ظاهری آینه دار طلعت غیب است .»
ای کرده تجلی، رخت از چهره هر خوب ای حسن و جمال همه خـوبان به تــو منسوب بر صفحه رخســــــارة هر ماه پری‌روی حرفی دوسه از دفتــــــر حسنت شده مکتوب محبوب ز هرروی به جــز روی تو نبود خود نیست به هر وجه به جز روی تو محجوب بر عکس رخت چشم زلیخا نگــران شد در آینه روی خــــــــــــوش یوسف یعقوب در شاهد و مشهود تویی ناظــر و منظور در عاشق و معشوق تویـی طـالب و مطلـــوبدر بتکــده ها غیر ترا می نپرستــــند آن کس که کند سجده بر سنگ و گل و چوب شکل انسان در نگارگری فاخر ایرانی خصوصاً تک پیکره ها با وجود آنکه سرشار از حس زیبایی، کمال، پویایی و جذابیتهای بصری است، به هیچ روی حضوری همسو با شکل انسان در مکاتب نقاشی غربی از جمله نئوکلاسی‌سیسم، رومانتی سیسم و رئالیسم ندارد. شکل انسان اساساً از این دیدگاه عرفانی هم شأن و هم ارزش با دیگر عناصر نگارگری‌ست و صورتش از لحاظ انتزاعی‌گری و میزان فاصله‌ای که از طبیعت گرفته صورتی هم‌طراز با دیگر عناصر نگارگری پیدا می کند. در ساحت نگارگری ایرانی هیچ عنصری «من» نمی‌گوید، حتی آنجایی که کل فضای نگاره در اشغال تنها یک پیکره انسانی قرار می گیرد حس تفرد و تشخص و منیّت از صورت آن احساس نمی‌گردد. در سراسر فضای نگارگری ایرانی نور موضعی وجود ندارد، لذا برکلیه عناصر نگاره به یکسان پرتو افکنی می‌کند. این مهم مبشر معنای وجود درتفکر اسلامی و منادی نگرشی‌ست که در آن «معتقد بودن به هر نوع حقیقتی مستقل و جدا از حقیقت مطلق، افتادن در گناه بزرگ اسلام یعنی شرک است و انکار«لااله الاالله» و این« لااله الاالله» در واقع شهادت دادن براین امر است که هیچ حقیقتی جز حقیقت مطلق وجود ندارد. » شکل انسانی در دوران اوج نگارگری ایرانی مثل مکتب هرات دوره تیموری و یا در دوران مکتب تبریز و خصوصا در نگارگری مکتب اصفهان، شکل تجسم یافته چنین نگرشی است و به همین خاطر خصوصاً در تک نگاره ها و تک پیکره ها، انسان در حالتی خلسه‌وار در کسوتی صوفی مسلکانه نقش می‌شود و هر آنچه تعینات زمینی باشد بر آن عارض نمی‌گردد.
حضور شکل انسان در نگارگری فاخر ایرانی، حضوری هم سو با نمایش انسان در عرفان اسلامی_ ایرانی دارد، انسان مثالی که در عرفان تحت عنوان انسان کامل معرفی می‌گردد به لحاظ هم نوائی و همزیستی نگارگر ایرانی با عرفان اسلامی_ایرانی در فضای نگارگری نمود تجسمی یافته و نخستین بار در نگارگری مکتب هرات آن ‌هم به دست پر‌توان کمال‌الدین بهزاد جامة عمل می‌پوشاند .

علی لِی گون، نقاش و مینیاتوریست مسلمان چینی

مینیاتور، نوعی نقاشی کوچک و ظریف ِ چهره می باشد که از ترسیم نقوش در حاشیۀ قرآن شروع شده و از هنرهای مهم ایران زمین محسوب می گردد. یک نقاش مسلمان چینی، با ارادۀ محکم خود در هنر، و علاقۀ فراوان به مینیاتور اسلامی-ایرانی، سبک و ویژگی مینیاتور چینی را با آن ترکیب نمود و هنر مینیاتور اسلامی-چینی را بوجود آورد. این هنرمند، علی لِی گون، نقاش مسلمانِ هویی چینی و عضو انجمن دوستی چین و ایران می باشد. وی نخستین نقاش مسلمان چینی است که نمایشگاه نقاشی انفرادی در ایران برگزار کرده است. در « برنامۀ مسلمانان چین» امشب، شما را با این مینیاتوریست هنرمند و مسلمان چینی آشنا می کنم.

لِی گون در سال 1954 میلادی، در یک خانواده مسلمان در پکن به دنیا آمد. به دلیل علاقه پدرش به نقاشی، با تاثیرپذیری از تشویق های وی، لِی گون از کودکی به نقاشی علاقه فراوان داشت. در سال 1962میلادی، او وارد مدرسه ابتدایی شد و استعداد او در نقاشی مورد تائید و تشویق آموزگارش قرار گرفت. او می گوید:«من مسلمان هستم و در پکن به دنیا آمدم. پدرم نقاشی را دوست داشت و من تحت تاثیر تشویق های مثبت وی، به این هنر علاقه مند گشتم. در سال 1962 میلادی، من وارد مدرسه ابتدائی شدم و چون به خوبی نقاشی می کردم، در مدرسه معروف شدم. به همین دلیل، مسوولان مدرسه همواره از من می خواستند که کارهای مربوط به روزنامه دیواری مدرسه را انجام دهم».

وقتی لِی گون سیزده ساله شد، «انقلاب فرهنگی» در سراسر چین به اجرا در آمد. در نتیجه، وی نتوانست به ادامۀ تحصیل بپردازد، اما او هرگز از آرزوهای خود دست خود برنداشت. او می گوید:

«به نظر من تجربۀ روزهای سخت، نوعی ثروت در زندگی انسان ها می باشد. در آن زمان، برای امرار معاش و گذران زندگی، به چمن زنی و علف چینی، جمع آوری اشیاء کم ارزش و همچنین گدایی پرداختم. اما هرگز دست از قلم موی نقاشی خود نکشیدم».

در سال 1973 میلادی، لِی گون پس از اتمام دورۀ دبیرستان، در یک کارخانه در حومۀ شهر مشغول به کار شد. در سال 1989میلادی، او به عنوان مدیر هنری در روزنامه نوجوان چین، استخدام شد، اما او برای ادامۀ کار به صورت تمام وقت در رشته نقاشی، از این کار استعفا داد. وی با اشاره به این استعفا به عنوان نقطه عطفی در هنر نقاشی خود، گفت:

« در سال 1992 میلادی، من از کار خوب خود در یک موسسۀ دولتی انصراف دادم و به عنوان نقاش حرفه ای، مشغول به کار شده و با تمام توان، به خلق آثار هنری ِ شخصی ِ خود پرداختم».

وی از سال 1978 میلادی، با پان جه چی، نقاش و مینیاتوریست معروف چین آشنا شده بود. تحت راهنمائی ها و کمک دوستان وی در محافل هنری، تبحّر نقاشی لِی گون، افزایش خیره کننده ای یافت. با راهنمائی پان جه چی به عنوان استاد، لِی گون از سال 1988 میلادی، شروع به خلق مینیاتور به سبک چینی نمود. او گفت:

« من، کار هنری ام را با یادگیری مینیاتور چینی شروع کردم. مینیاتور به سبک ایرانی، نقاشی بسیار دقیق و ظریفی است و البته با مینیاتور چینی شباهت بسیار دارد. با توجه به تاریخ هنر نقاشی دو کشور، این دو سبک مینیاتور، در زمینه هایی مانند شکل، خطوط، رنگ و زمینه، وجه اشتراک فراوان دارند. استادم آقای پان، به من گفت که من یک نقاش مسلمان هستم و نیز در زمینۀ مینیاتور چینی تحقیق و مطالعه داشته ام. وی گفت که بهتر است سبک خاص خود را ایجاد کنم. به همین دلیل، در سال 1988 میلادی، من شروع به ایجاد مینیاتور چینی کرده و سعی نمودم آن را با فرهنگ اسلامی چین، تلفیق کنم. سپس، در مدت چند ماه، مینیاتوری به نام « بافندگان زن ایرانی» را به عنوان نخستین کار، خلق کردم».

پس از آن، لِی گون چندین اثر دیگر بر اساس فرهنگ چینی با ویژگی های اسلامی، ایجاد کرده است. اثری به نام« مسگر»، در چهارمین نمایشگاه مینیاتور معاصر چین و هشتمین دورۀ نمایشگاه هنرهای چینی، موفق به دریافت جایزه شد. لِی گون با اشاره به تجربیات آن دوران، می گوید:

«در میان بیش از 20 اثری که جایزه گرفتند، فقط من مسلمان بودم که با لباس سنتی مسلمانان هویی چین، در مراسم حضور داشتم. من به داشتن ِعنوان نقاش مسلمان، افتخار می کنم».

بدنبال اجرای سیاست درهای باز در سراسر چین، دولت چین، به امور فرهنگی و مذهبی، بیشتر توجه نمود. آقای لی گون نیز در فعالیت های مرتبط با تبادل فرهنگی چین و ایران شرکت کرد و با ایرانیان بسیاری، آشنا شد. وی در سال 1994 میلادی، بنا به دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، با آثار خود در چهارمین نمایشگاه بین المللی هنر تذهیب شرکت کرد تا مورد ارزیابی بازدیدگان قرار گیرد. پس از آن، با کمک های هوا لی مین، سفیر پیشین جمهوری خلق چین در ایران و دوستان ایرانی خود، وی، در روز 18 ژانویه سال 1995 میلادی، نمایشگاه افرادی آثار مینیاتور خود را در تهران با موفقیت برگزار کرد. این نخستین نمایشگاه آثار یک نقاش مسلمان چینی در ایران می باشد. وی با اشاره به این نمایشگاه می گوید:

«فکر می کنم خدا به من کمک کرد. نمایشگاه بسیار موفقی بود. شخصیت های ایرانی و سفارت چین در تهران بویژه شخص ِ هوا لی مین، از من حمایت بسیاری کردند. من نخستین نقاش مسلمان چینی هستم که نمایشگاه انفرادی در ایران برگزار کرده است».

در سال های 1999 و 2001میلادی، آقای لی گون بنا به دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران؛ چند بار در ایران، نمایشگاه آثار هنری برگزار کرد و سفیر مناسبات و همکاری هنری دو کشور بوده است. او، خود را در مبادلات امور فرهنگی بین چین و ایران، سهیم می داند.

در پایان مصاحبه، لی گون 55 ساله اظهار داشت که در ارتقای هنر نقاشی خود تلاش خواهد کرد و آثار بیشتری درباره مسلمانان جهان خلق خواهد نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گران قیمت‌ترین نقاشی‌های مشهور جهان

نقاشیهای گران قیمت جهان!
 سال 2006, دیوید گیفن دلال بانفوذ آثار هنری شاهکار جکسون پولاک به نام شماره 5 1948 را به قیمت 140 میلیون دلار فروخت. این تابلوی پولاک گران‌ترین اثر هنری در تاریخ مدرن به حساب می‌آمد. او لیستی هم از دیگر آثار هنری تحسین شده و گران قیمت تهیه کرد. از پولاک تا پیکاسو، رنوآر تا ون گوک... همه مان می‌دانیم که قیمت گذاری هنرهای زیبا در جهان امروز بسیار متفاوت با گذشته است. برای تحسین این شاهکارها و نیز ثروتمندانی که اینها را خریداری می‌کنند، لیستی از 15 نقاشی گران‌قیمت جهان تهیه دیده ایم.
برای آماده کردن این لیست،‌ ما ارزش دلار را در سال 2008 آمریکا در نظر گرفته ایم. (چرا که این گزارش سال 2008 تهیه شده است) برای مثال تابلویی از ون گوک که در سال 1987 53.9 دلار فروخته شد، اما این مقدار پول در سال 2008 معادل 102.3 میلیون دلار است.


تک چهره پیکاسو اثر پابلو پیکاسو
پرتره پابلو پیکاسو
 
تک چهره پیکاسو که در سال 1901کشیده شده شاید در نگاه اول خیلی قابل تشخیص نباشد، اما می‌توانیم با اطمینان بگوییم در زمینه خرید و فروش آثار هنری قیمت بالایی خواهد داشت. مدتها قبل از اینکه پیکاسو سبک‌های کوبیسم و سورئالیسم را تجربه کند، کارهای رنگ روغن اولیه اش نیز به همان اندازه خیره کننده بودند.
حکایت جالبی هم در مورد پیکاسو وجود دارد- اینکه اسم کاملش پابلو دیه گو خوزه فرانسیسکو دپالما جوان نِپوموسِنو ماریا دِلوس رِمِدیوس سیپریانا دِلا سانتیسیما ترینیداد مارتیور پاتریسیو کلینتو ریوز پیکاسو بوده است!! و این اصلا یک جوک نیست.
هنرمند: پابلو پیکاسو
سال: 1901
سال فروش: 1989
قیمت فروش: 47.85 میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 83.2 میلیون دلار

کشتزار گندم و سروها - اثر وینسنت ون گوک

کشتزار گندم و سروها  ون گوک

یکی از دو اثر ون گوک از زمین و طبیعت به نام کشتزار گندم و سروها در این لیست 15تایی ما، نقاشی از طبیعت همراه با سبک خاص ون گوک در رنگ کردن چرخشی آسمان است. این نقاشی تا سال 2002 متعلق به به دیپلمات نیکوکار والتر آننبرگ بود و حالا بعد از مرگش جزو دارایی و مایملک او به حساب می‌آید.
هنرمند: وینسنت ون گوک
سال: 1889
سال فروش: 1993
قیمت فروش: 57 میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 85.1 میلیون دلار

 آغاز نادرست- اثر جَسپر جانز
 
آغاز نادرست اثر جَسپر جانز
تنها اثر مربوط به دوره معاصر در لیست پانزده تایی در میان یک مجموعه هنری بزرگ فروخته شده توسط دیوید گیفن در سال 2006 می‌باشد. اگر شما هم مثل ما باشید در مورد برچسب قیمت این نقاشی سخت فکر خواهید کرد...
 هنرمند: جسپر جانز
سال: 1959
سال فروش: 2006
قیمت فروش: 80 میلیون دلار
قیمت الان: 85.6 میلیون دلار

Les Noces de Pierrette- اثر پابلو پیکاسو
 این نقاشی پیکاسو مربوط به سال‌های «دوره آبی» می‌شود، یعنی همان دوره ای که کارهای معروف زیادی خلق کرد. در آن دوران پیکاسو با تنگدستی، تنهایی و نبودن یک دوست صمیمی ‌دست به گریبان بود (چرا که دوست قبلی‌اش خودکشی کرده بود). اما بالاخره همین آثار دوره آبی موجبات رسیدن به ثروت و روزهای پربار آینده شد.
هنرمند: پابلو پیکاسو
سال: 1905
سال فروش: 1989
قیمت فروش: 49.3 میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 85.7 میلیون دلار

نقاشی سه لته- اثر فرانسیس بیکِن
 
رانسیس بیکِن نقاش ایرلندی به عنوان یکی از هنرمندان برتر دوران سورئالیست در این نقاشی فرم سه-لته ای (صفحه ای) را کشف کرد. اثر او با همین نام جدیدترین اثر هنری فروخته شده در لیست ما به شمار می‌آید.
هنرمند: فرانسیس بیکِن
سال: 1976
سال فروش: 2008
قیمت فروش: 86.3 میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 86.3 میلیون دلار

قتل عام بی گناهان- اثر پیتر پل روبنس
 
نقاشی پیتر پل روبنس هم یکی از دو اثر قدیمی‌تر در لیست ما می‌باشد و نیز تنها نقاشی الهام گرفته شده از مذهب. این اثر که در سال 1611 خلق شده نشان دهنده صحنه قتل عام برگرفته از انجیل متی است.
هنرمند: پیتر پل روبنس
سال: 1611
سال فروش: 2002
قیمت فروش: 76.7 میلیون دلار
قیمت معادل امروز:  91.9 میلیون دلار
 
 تک چهره بدون ریش ون گوک- اثر وینسنت ون گوک
 
پرتره ون گوک

تک چهره بدون ریشی که ون گوک از خودش کشیده نشان دهنده این است هنرمند چیزی را پنهان می‌کند. در همان سال کشیدن این پرتره ون گوک درحالیکه از بیماری افسردگی شدید رنج می‌برد گوشش را برید و این افسردگی بعدها منجر به خودکشی او شد.
هنرمند: وینسنت ون گوک
سال: 1889
سال فروش: 1998
قیمت فروش: 71.5 میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 94.6 میلیون دلار
چهره دورا مار- اثر پابلو پیکاسو
 
نقاشی دورا مار معشوقه پیکاسو
یکی از بزرگترین آثار پابلو پیکاسو پرتره معشوقه اش دورا مار است. دوشیزه مار در آن زمان 29 ساله و 26 سال کوچک تر از پابلو پیکاسو بود. موضوع نقاشی: تصویری از دوشیزه مار بر روی صندلی همراه با یک گربه سیاه.
هنرمند: پابلو پیکاسو
سال: 1941
سال فروش: 2006
قیمت فروش: 59.2 میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 95.2 میلیون دلار
زنبق‌ها- اثر وینسنت ون گوک
 
زنبق‌ها اثر ون گوک
دومین اثر ون گوک با موضوع طبیعت در لیست ما دارای نام ساده «زنبق‌ها»ست و در یک نگاه اجمالی جهانی تقریبا آفتابی و روشن را نشان می‌دهد که در تضاد با خلق و خوی خود نقاش است.
هنرمند: وینسنت ون گوک
سال: 1889
سال فروش: 1987
قیمت فروش: 53.9 میلیون دلار
قیمت معادل امروز:  102.3 میلیون دلار
 پسری با پیپ- اثر پابلو پیکاسو
« پسری با پیپ» گرانترین تابلوی پیکاسو در لیست ماست که سال 2004 به قیمت 104.2 میلیون دلار فروخته شد (که ارزش آن الان 118.9 میلیون دلار است). این پسر یکی از بازیگرانی بود که در محله مونتمارته پاریس زندگی می‌کردند، تعداد زیادی از این افراد مدل نقاشی پیکاسو می‌شدند.
هنرمند: پابلو پیکاسو
سال: 1905
سال فروش: 2004
قیمت فروش: 104.2 میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 118.9  میلیون دلار
 
لامولَن دُ لاگالِت- اثر پیِر آگوست رنوآر
 
رنوار هم با اثر منحصر به فردش به نام «لامولَن دُ لاگالِت» در لیست 15تایی ما جای می‌گیرد. Ryoei Saito  کلکسیونر هنرهای زیبا و رئیس یک روزنامه ژاپنی در سال 1990 این نقاشی را خرید.
هنرمند: پییر آگوست رنوآر
سال: 1876
سال فروش: 1990
قیمت فروش: 78.1  میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 128.8  میلیون دلار

 پرتره دکتر گجت- اثر وینسنت ون گوک
آخرین نقاشی ون گوک در لیست ما، و دومین اثر در لیست ما که Ryoei Saito   آن را خریده است. این نقاشی که به قیمت 82.5 میلیون دلار فروخته شد، گران ترین نقاشی ون گوک به شمار می‌آید (ارزش آن الان 136.1 میلیون دلار است)

هنرمند: وینسنت ون گوک
سال: 1890
سال فروش: 1990
قیمت فروش: 82.5  میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 136.1  میلیون دلار
 
تک چهره آدلِ بلاخ- بائوِر- اثر گوستاو کلیمْت
گوستاو کلیمْت برای این نقاشی که در زمره یکی از گران ترین نقاشی‌های جهان است، سه سال وقت صرف کرد تا اثری را با  رنگ روغن بر زمینه طلا خلق کند. خریدار این نقاشی هم کسی نبود جز غول شکر سوئیس در دنیای تجارت و شوهر همین خانمی ‌که در این نقاشی می‌بینید!
هنرمند: گوستاو کلیمْت
سال: 1907
سال فروش: 2006
قیمت فروش: 135  میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 144.4  میلیون دلار
 
 زن سوم- اثر ویلم دِ کونینگ
 دومین تابلوی گران در لیست ما در سال 2006 توسط دیوید گیفن به فروش رفت. این تابلو جزو شش تابلوی این هنرمند بود که بیبن سالهای 1951 تا 1953 در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شد و به خاطر طرفداری اش از قوانین حکومت در مورد تلفات و مرگ و میر در معرض نمایش بازدید عموم مردم قرار نمی‌گرفت.
هنرمند: ویلم دِ کونینگ
سال: 1953
سال فروش: 2006
قیمت فروش: 137.5  میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 147 میلیون دلار
 
اثر جکسون پولاک
نقاشی جکسون پولاک با عنوان شماره 5.1948 که در سال 1948 کشیده شده، را شاید بتوانیم بزرگترین شاهکارش بنامیم. این اثر ناب ترین بیان هنری سبک خاص جکسون پولاک به شمار می‌آید. وقتی که جکسون پولاک این اثر را در سال 2006 فروخت، با قیمتی معادل 149.70 امروز ما گران‌ترین اثر هنری فروخته شده در کل تاریخ هنر را  رقم زد.
هنرمند: جکسون پولاک
سال: 1948
سال فروش: 2006
قیمت فروش: 140  میلیون دلار
قیمت معادل امروز: 149.70 میلیون دلار
 
شما دیدید که در لیست پانزده تایی ما نام ون گوک بیشتر از بقیه ذکر شد. مجموع قیمت تابلوهای ون گوک چیزی معادل 418.1 میلیون دلار می‌شود که این مبلغ ون گوک را اولین و گران‌ترین هنرمند در لیستمان قرار می‌دهد و پس از او هم پیکاسو با قیمت 389.6 میلیون دلار (مجموع تابلوها) عنوان دوم را کسب می‌کند. نکته جالب دیگری که بد نیست بدانید این است که تابلوی پرتره آدل بلاخ- باور اثر گوستاو کلمنت نسخه دیگری هم داشته که آن هم به قیمت 94 میلیون دلار فروخته شده، پس ما باید اسم این تابلو را دو بار در متن ذکر می‌کردیم!
حالا به نظر شما قیمت این نقاشی‌ها چگونه بود؟ آیا این قیمتها برایشان مناسب است؟! یا اینکه ارزششان بالاتر است؟

 

 

 


 


وبلاگ تخصصی طراحی ، نقاشی و مینیاتور سیده فاطمه سلطان کمانه ، آموزش ، مشاوره ، فروش آثار ---------------------------------------------------- هنر علم و معرفتی است باطنی که سرچشمه‌ای آسمانی دارد . زیبایی و آفرینندگی است، که با نوعی خودآگاهی عرفانی و درونی و جان هنرمند پیوند خورده است. درون هنرمند، پنجره‌ای به سوی جمال و کمال بی‌انتهای حق و روزنه‌ای برای دیدن نفس زیبایی هستی، گشوده می شود و آنچه را در جمال هستی می بیند، به زبان و قالب هنر، بیان می‌دارد. گوهر هنر ، تجلی شیدایی و مظهر زیبایی جان هنرمند است نسبت به جمال حق. هنر، لطیف‌ترین و ظریف‌ترین تجلی ادراک هنرمند و جلوه و تجلی صورت جهان هستی است که از عوالم برتر هستی و خیال برتر هنرمند سرچشمه گرفته است. هدف از راه اندازی این وبلاگ به اشتراک گذاردن این جلوه قدرت الهی است که دروجود همه انسانها به ودیعه نهاده شده است . گامی هر چند کوچک در جهت اعتلای روح الهی انسان و نیل به آرامش حقیقی ------------------------------------------------------ ----------------------------------------------- نشانی الکترونیکی: fs.kamaneh@gmail.com ------------------------------------------------------ خدمات ویژه وبلاگ: - نمایشگاه مجازی و فروشگاه اینترنتی آثار - برگزاری دوره های آموزش طراحی، نقاشی و مینیاتور : شماره تماس:09352479994 --------------------------------------------------- صفحه ویژه آثار هنرجویان در اینستاگرام fatemeh-kamaneh ---------------------------------------------------
fs.kamaneh@gmail.com

 

1- صفحه اصلی(۳۱)
1- نقاشی و مینیاتورهای فاطمه کمانه(٥٦)
2 یادداشت فاطمه کمانه(٢)
2- آثار مینیاتور فاطمه کمانه(٢)
2- آثار نقاشی گواش و رنگ روغن فاطمه کمانه(۱)
2- برگزیده آثار نقاشی فاطمه کمانه(۱)
2- دیدار فاطمه کمانه با استاد محمود فرشچیان(٢)
2-فاطمه کمانه برگزیده ی جشنواره(٢)
3 نمایشگاه آثار فاطمه کمانه(۸)
3- نقاشی های عاشورایی فاطمه کمانه(۱)
4 جدیدترین اثر فاطمه کمانه(٢)
4 گفتگو با فاطمه کمانه(٤)
5 راهنمای خرید آثار فاطمه کمانه(٢)
5 تالیفات فاطمه کمانه(۱)
5- آثار نگارگری فاطمه کمانه(۱)
6- آثار گل چینی فاطمه کمانه(٢)
6 آموزش نگارگری و نقاشی(۳)
6- نمونه آثار هنرجویان(۳)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش اول(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش پانزده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش پنجم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش چهارده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش چهارم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش دهم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش دوازده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش دوم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش سوم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش سیزده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش شانزده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش ششم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش نهم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش نوزده(٩)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هجده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هشتم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هفتم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هفده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش یازده(٩)
9- آغاز به کار وبلاگ مینیاتور نوین(۱)
آموزش انواع پتینه(٢٧)
آموزش انواع پتینه بخش دوم(۱٦)
آموزش انواع پتینه بخش سوم(۱۱)
آموزش انواع خمیر(۳)
آموزش پتینه و رنگ(۳)
آموزش تکنیک فرانز(٢٠)
آموزش تکنیک های نقاشی بخش سوم(۱٦)
آموزش تکنیک های نقاشی(٢۱)
آموزش تکنیک های نقاشی بخش دوم(٢٩)
آموزش دکوراتیو-نقاشی سفال(۱)
آموزش ساخت انواع بوم نقاشی(۳)
آموزش ساخت کاغذ ابر و باد(۱)
آموزش سرامیک(٥)
آموزش سوخت نگاری(٦)
آموزش شمع های فانتزی(٢)
آموزش نقاشی روی شیشه(۱٦)
آموزش نقاشی روی شیشه بخش دوم(٤)
آموزش نقاشی وان استروک(٥)
آموزش هنر سفالگری(٩)
آموزش کار با ورق طلا(٢)
آموزش کلاژ(٢)
اصول و مبانی رنگ شناسی(٧)
برگزیده آثار پیکاسو(۱)
برگزیده آثار لئوناردو داوینچی(۱)
برگزیده آثار thomas kinkade(٧)
برگزیده آثار ایران درودی(۱)
برگزیده آثار جیم وارن(۳٩)
برگزیده آثار فاطمه کمانه(٢)
برگزیده آثار نقاش کانادایی(۱٠)
برگزیده آثار نقاشان معروف(٤)
برگزیده آثار نقاشی باب راس(٤٢)
برگزیده آثار و زندگینامه کلود مونه(۱)
برگزیده آثار ونسان ون گوک(۱)
برگزیده شاهکارهای نقاشی جهان(۱)
برگزیده معروف ترین نقاشان تاریخ(۱)
برگزیده نقاشی افشین پیر هاشمی(۱)
برگزیده نقاشی عباس کاتوزیان(۱)
برگزیده ی آثار مینیاتور استاد فرشچیان(۱)
پیشکسوتان نقاشی قهوه خانه(٦)
تابلوهای قلم زنی(مس)(۱)
تاثیر نقاشی ایران بر نقاشی چین(٢)
تاریخچه ی نقاشی ایران(۸)
تذهیب ایرانی(٢)
تصاویر زیبای پتینه و کهنه نمایی(۱٥)
تصاویر زیبای کنده کاری تنه درختان(۸)
دیدار با استاد فرشچیان(٢)
زیباترینهای نقاشی جهان از طبیعت(٢٠)
سبک های نقاشی(٤)
طراحی مناظر زیبای برفی با مداد(٢٩)
گفتگو با استاد فرشچیان(۱)
مشهورترین موزه های دنیا(۱)
مشهورترین نگارگران معاصر(۱)
مکاتب نگارگری ایران(۱۱)
مینیاتور ایرانی(٢)
نشت با استاد فرشچیان(۱)
نشست هنرمندان با استاد فرشچیان(۱)
نقاشی به مثابه شناخت(۱)
نقاشی بی نظیـر از پـرنـدگان(۱۳)
نقاشی قهوه خانه ای(٤)
نقاشیهای برتر و تاریخی جهان(٢۳)
نقاشیهای بی نظیر بخش اول(٤٢)
نقاشیهای بی نظیر بخش چهارم(٢۱)
نقاشیهای بی نظیر بخش دوم(٢٩)
نقاشیهای بی نظیر بخش سوم(٦٤)
نقاشیهای بی نظیر رنگ روغن جهان(٥۳)
نقاشیهای زیبا(۱٤)
نقاشیهای زیبا از پرندگان(٥٢)
نقاشیهای زیبا از پرندگان بخش دوم(٤٩)
نقاشیهای زیبا از حیوانات(۳۸)
نقاشیهای زیبا از حیوانات بخش دوم(۱٩)
نقاشیهای زیبا از طبیعت(۱٩)
نقاشیهای زیبا از طبیعت بخش دوم(۱۸)
نقاشیهای زیبا از طبیعت بخش سوم(۳٧)
نقاشیهای زیبا بخش 4(۱٦)
نقاشیهای زیبا بخش پنجم(٢۱)
نقاشیهای زیبا بخش شش(۳٢)
نقاشیهای زیبا بر روی پر بوقلمون وحشی(۸)
نقاشیهای زیبا و بی نظیر از کودک(٦)
نقاشیهای زیبا و معروف آبرنگ(۱٢)
هنر نگارگری(٢٠)
وسایل مورد نیاز آموزش نقاشی(٥)

 

فاطمه کمانه

 

 

آموزش طراحی ، نقاشی و نگارگری فاطمه کمانه
سوگ عرشیان
رز زرد
دیدار فاطمه کمانه با استاد محمود فرشچیان
فاطمه کمانه ، برگزیده ی دومین سوگواره ملی لبیک یا حسین (ع) ، محرم سال 93
راز شیشه ای
نمایشگاه آثار فاطمه کمانه در نگارخانه کوثر صدا و سیما
مسلخ
نیایش
جدیدترین گفتگوی فاطمه کمانه

 

توشه قلم،محمدکاظم روحانی نژاد
آثار نگارگران و نقاشان معاصر ایرانی (سایت هنرمندان ایران)
داراب آنلاین
پایگاه خبری تحلیلی دانا نیور
پایگاه خبری داراب آنلاین
تبیان زنجان
جامعه آنلاین
ایران ممو ، موتور جستجوی خبر فارسی
آثار هنرمندان ایرانی
پارسی نیوز
هنر ، تبیان
وبسایت تخصصی گلستان هنر
نقاشی ، مینیاتور
پیوند با سایتهای هنری
کانون هنرهای تجسمی دانشگاه ارومیه
سایت انجمن هنرمندان داراب
آثار هنرمندان ایران
گلستان هنر
مسافر لحظه ها ( سمیه عزیز )
پایگاه خبری تحلیلی داراب آنلاین
چقد سخته جدا بودن ( سميه روزبهاني )
مهدیه پوریادگار( آبی آسمان)
گلهای بهشت ، سمیه عزیز
هنرکده ریما
هنر
روبان حریر
رنگین کمان
نگین سفال
طراحی و نقاشی احد تنهایی مقدم
نقاشی های حسین اکبری
نگین سلیمان
ایستگاه هنر
خلوتگه راز
هنر (استاد ضیاء الله ملک زاده بافقی)
آلامتو ( جعفرمنصوریان )
وبلاگ هنری شیدا خانم
ننه خورشید
منبت کاری ( mohsen monabat)
نقاشی سه بعدی و خطای دید در ایران
باز هم زندگی (ساقی)
ایرانی هنر
گالری نقاشی معاصرین
معرق،منبت،مشبک
آموزش پرده دوزی و...
عکس
هنرکده رز
وبلاگ هنری نگارینا
هنرمندانه
هنرمندانه (راضیه)
هنر مندانه ها (استاد مقدم)
هنرهای دستی
هنرکده عسل بانو
چگونه بسازیم
تابلو خط سوغات ایرانی
طراحی 91
http://galleryminiture.blogfa.com/
http://galleryminiture.persianblog.ir/
http://galleryminiture.mihanblog.com
my painting with color pencil- آثار زینب اخوان
به رنگ چشمان تو- آثار فاطمه قاضی
رگ پنهان رنگ ها:ریحانه بیانی
رويا سلیمی:سایه های مداد من
بافتنی ،خیاطی،کاردستی وآشپزی
صدای رنگ -آثار علیرضا رحیمی
کارگاه تجسمی - مــرتضی میــرزایی
نقاشي ( گمنام)
گالری آثار استاد آقامیری
گالری آثار استاد خرمی نژاد
گالری نقاشی
گالری مدادسیاه
گرافیک
شیک پوش کوچولو
مداد سیاه:محمد صادق حیدری
نقاشی رنگ و روغن:حسن بلندی کرویق
نقاشی کشیدن جرم است
امیر موحدان:رد پای رنگ
نگارگری:مینیاتور
آثار فاطمه کمانه1
آثار فاطمه کمانه2
آثار فاطمه کمانه3
نقاشی های باهر بیانی
نقاشی های سودابه
نقاشی دیجیتالی
روزگار رنگی من
برتر از گوهر
گالری پانی
صورتگر نقاش
آثار یعقوب شجاعی
انجمن هنرمندان داراب
مینیاتور
نقاشی هایی از گل و گیاهان
گلهای کریستالی
هنر بانو
هنرمندان‌اسطوره پرداز معاصر
نقاشان‌اسطوره پرداز معاصر
برخی از نقاشان معاصر ایران
نقاشی قهوه خانه ای:اسماعیل زاده
تعدادی از نگاره های حسین بهزاد
گالری ارغوان:علی محمد صادقی
گالری نقاشی پدیده
نقاشی قاجاری(زبان روسی)
حاله منه بی تو
نقاشان معاصر ایران
هنر معاصر نقاشی ایران
نقاشی
هنر اصیل
جلوه هنر
گالری نقاشی نگارین
دنیای تذهیب من
آب و رنگ
نقاشی های ژاپنی
هنر - تصویرسازی - نقاشی
تصویرسازی،میلادسالک
دنیای رنگی
دست های رنگی
رد پای رنگ
گروه نقاشی تاش
مداد رنگی
سریر
آسمان جهان
آموزش منبت کاری استاد یعقوب ابراهیم پور
طراحی گرافیک و نقاشی
دنیای هنر
خانه هنرمندان ایران
نگارگری ایرانی : زبان روسی
گالری نقاشی امین
آثار استاد محمد باقر آقا میری
خانه هنرمندان ایران
کلبه معرق
رسانامهر Rasanamehr -( مطالب گالری مینیاتور (خارجی
بافتنی ( آموزش بافتنی )
خط خطی های ذهن من
انجمن نقاشان ایران
انجمن فرهنگی هنری تصویر گران
موزه هنرهای معاصر تهران
نقاشی رنگ روغن
عکاسخانه
نقاشی وخوشنویسی
گالری آوین
هنر گرافیک
طرحی به رنگ سبز
منبع روبان دوزی و دوختهای تزئینی دانا
هنرکده مینا
سایت رسمی استاد محمود فرشچیان
صنایع دستی چرمی
یساولی
گالری نقاشی های سالوادر دالی
گالری نقاشی
نقاشان روس
معرق چوب
آثار استاد فرشچیان
هنرمندان قرن بیستم
گالری محصولات چرم دست دوز چرمینه
هنرکده روبان صورتی
قلابدوزی (سیده خدیجه جعفری)
منبت و دکوراسیون ککیمار
مجله تصویری
حوض نقاشی
ساغرِ رنگ(نقاش ومجسمه ساز حسین خیرآبادی)
Aydin Aghdashloo
Parviz Tanavoli
نقاشی معاصر چین
حسن نادر علی
از هر هنری سخنی
آرزوهای رنگی ( گالری رنگی )
گالری آثار استاد آتشزاد
نقاشی های من (محمد صادق عالی پور )
نقاشیهای من
راز نقاشی
شب پالت
طراحی و نقاشی
هنر نقاشی
آینه
نقاشی نقاشی
نقاشی سه بعدی کف زمین
گروه ریاضی متوسطه کوهدشت
همگام با ریاضی
رها شده در باد
صنایع دستی چرم یاران
نقاش چیره دست
هنر ایرانی
بانوی زیبایی
گالری نقاشی سیاوش
مرجع تخصصی فناوری اطلاعات
زمزمه ای در سکوت
نقاش کوچولو ( آیینه احساس من )
art &design
منظر
روزهای من
نقاشی
نقاشی های من
هنر سوخت روی چوب - سوخته کاری
گالری عکس
مطبخ رویا
طرخی به رنگ سبز
شاپرک سپید(محمد باقر رحیمی)
قاصدک (خوشنویسی امین البرزی)
معرق سیدالشهدا
جامعه مجازی طراحان گرافیک ایران
نقش ورنگ
لذت هنر ، لذت روح
وبلاگ امیـرحشمت اله رحیـمی بـویـراحمـدی
هنر و خلاقیت - مهارتهای زندگی
پایگاه خبری بولتن نیوز
زیورآلات دست ساز یاران
طراحی و نقاشی آثار احد جاهد
رنگ هنر
هنرکده ژینا
من اینم
چوبینه
صحرای من دارای عشق
آموزش طراحی و نقاشی
هنرکده نارگل
جامعه آنلاین
دهکده نقاشی
هنر خطاطی
فروشگاه اینترنتی گلهای کریستالی
شبکه تجاری هفت گردون
ابر بارانی
هنر گرافیک (آموزش حرفه ای فتوشاپ)
نگارین ، نقاشی و مینیاتور مریم پازوکی
سه پایه نقاشی آرتیسان
بی تو باران ...
گالری نقاشی گل مریم
هنر در خانه ایرانی
هنر در خانه
در باره ی هنر
یاقوت سرخ
بانو سلام
هنرکده جادوی قلم
ساحل سخن
نقاشی_ طراحی _سیاه قلم
نقاشیهای مداد آبی
مجله خانواده ایرانی
صنایع دستی تلفیقی فیروزه
نقاشی رنگ و روغن:حسن بلندی کرویق 2
توفیق صحرا
نیلوفرانه
زهرا فرشته حکمت
سورنا رزمجویی

 

RSS 2.0

javahermarket

کد متحرک کردن عنوان وب

وبلاگ برتر

Tools Web Tob Blog
وبلاگ برتر

کد معرفی صفحه ی وبلاگ به یک دوست ليست وبلاگ‌های به روز شده ليست وبلاگ‌های به روز شده
ابزار وبلاگ