مینیاتور نوین

وبلاگ تخصصی طراحی ، نقاشی و مینیاتور فاطمه کمانه : آموزش ، مشاوره ، فروش آثار


جنبش نوگرایی در ایران

جنبش نوگرایی در ایران طی سال های پس از جنگ جهانی دوم جدی و موجب دگرگونی های زیادی شد. در دهه های آغازین قرن ۱۴ هجری شمسی شرایطی در کشور پدید آمد که زمینه های نوگرایی و مدرنیسم در تمام شوونات فرهنگی، اجتماعی و علمی بویژه در برنامه های هنری سرعت گرفت. در واقع به نوعی ضرورت تغییر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ جهانی اول که در جوامع سنتی به وجود آمده بود، در ایران نیز با تاثیرپذیری از الگوهای فرهنگی دنیای صنعتی غرب، با جنبش های اصلاح طلب و ضد استعماری به وجود آمد.
اما مدرنیسم که بر پایه و اساس نگاه متفاوت و خاص هنرمند به هستی و ادراک بصری او به جهان بویژه در هنرهای تجسمی آغاز شد و شکل گرفت، در ۲ بخش هنر انتزاعی و هنر عینی توسعه یافت و تغییرات عمده ای کرد. از آنجا که این هنر جهانی در ایران نیز مطابق روش های غربی با تاخیری حدودا ۵۰ ساله تعقیب شد، به همان صورت هم در حوزه های مختلف ادامه یافت.

  www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌


هنر مدرن زاییده پدیده های اجتماعی، سیاسی، علمی و فناوری بود. بویژه نظریه های فلسفی معاصر و روان شناسی نوین در پیدایش جنبه های بیانی آن بسیار موثر بوده است. اگرچه تاثیر جنگ های جهانی اول و دوم را نمی توان در ایجاد جنبش های بغرنج هنری مدرن نادیده گرفت؛ ولی به طور کلی همین روند خاصه پدیده های نوظهور فناوری در سرعت بخشی به این هنر نقش بسزایی داشته است، اما این که تا چه حد این زمینه ها با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایران آن روزگار تناسبی داشته یا خیر، بحث دیگری است. شکی نیست که فضای سنتی و مذهبی ایران نه تنها هیچ گونه سنخیتی با بسیاری از وجوه مدرنیسم نداشته، بلکه این ناهماهنگی و تقابل میان سنت و مدرنیسم چالش های جدی در گستره فرهنگ و هنر کشور و جناح های مختلف فکری پدید آورد که تا سال های زیاد و حتی تا امروز ادامه یافته است.
اساسا اندیشه مذهبی با پدیده های منورالفکری مدرنیسم مخالفت ریشه ای دارد که خود مقوله دیگری است و می تواند در جای دیگر مورد بررسی عمیق و تحقیق جامع و کامل علمی قرار گیرد؛ ولی اواخر دوران حکومت قاجار و در زمان رضاخان و پس از آن همواره نفوذ مدرنیسم در ایران مورد کشمکش بوده است.
موارد مورد اختلاف در تعبیر و تعریفی است که از مدرنیسم توسط مخالفانی در کشورهای سنتی ارائه شده که برخی از ویژگی های آن در تعارض با ارزش های مذهبی و سنتی، فرهنگ های غیراروپایی و نیز ابعاد سیاسی آنهاست. این تعابیر عبارتند از:
مدرنیسم حامی لیبرال دموکراسی است / مدرنیسم به دنبال لذت طلبی است / مدرنیسم پول و اقتصاد را اصل می داند / مدرنیسم طرفدار فردگرایی و خودمختاری است / مدرنیسم کمتر با مذهب تعامل دارد / مدرنیسم تنوع طلب است/ مدرنیسم مخالف سنت هاست/ مدرنیسم مخالف تکرار و عادت است / مدرنیسم تهاجمی و برونگراست / مدرنیسم تکنیک زده است / مدرنیسم مردم عامی را عقب مانده می داند و آنها را شهروند درجه ۲ تلقی می کند / مدرنیسم قدرت طلب است / مدرنیسم دنیاطلب است و آخرت را فراموش کرده / مدرنیسم مروج جامعه مصرف گراست/ مدرنیسم طرفدار سکس و خشونت است / مدرنیسم طرفدار رفتارهای هیجان انگیز و جنون آمیز است / مدرنیسم مخالف زندگی خانوادگی و اخلاقیات است / مدرنیسم مروج رفتارهای عجیب و غیرمعمول است / مدرنیسم در هنر حس شگفت زدگی را بر حس زیبایی مقدم می داند / مدرنیسم طرفدار بی بند و باری جنسی است / مدرنیسم هرگونه افکار انقلابی را نفی می کند / مدرنیسم مخالف استقلال طلبی است / مدرنیسم یعنی خودشیفتگی و استکبار / مدرنیسم خرده فرهنگ ها را از میان می برد / مدرنیسم اصالت و ارزش های قومی ملت ها را نابود می کند / مدرنیسم با شعار پیشرفت و تجدد، مروج فحشاست.
البته این تعابیر و تعاریف از سوی برخی جوامع که پایبند اصول و سنت ها هستند نیز مطرح است؛ همچنین کشورهای سوسیالیستی و کشورهای مذهبی نیز با برخی از این تعابیر موافقند.
اما ویژگی های مشترکی نیز میان این هنر با هنرهای ایرانی اسلامی وجود داشته است که همین موضوع سبب پذیرش این هنر از سوی برخی هنرمندان ایرانی شد. هنر مدرن به رغم بغرنج بودن، جنبه های متنوع زیادی دارد که همه این تنوع ها در یک هدف مشترکند و آن عیان کردن و به وجود آوردن چیزی است که قبلا نبوده، به عبارت دیگر انعکاس عناصر موجود در هستی، هدف هنر مدرن نیست و همین مساله از موارد مشترک میان هنر ایرانی اسلامی با هنر مدرن است که نمونه های زیادی از آن را می توان در هنر تذهیب یا نقش قالی، گره و موارد اینچنینی دید که با هنر آبستره قرابت زیادی دارد. می شد ویژگی های مشترک بیشتری را با تحقیق و پژوهش عمیق تر به دست آورد، تقویت کرد و به تئوری هنری رسید که متناسب با فرهنگ جامعه ایرانی باشد. کارگزاران و برنامه ریزان کشور در آن روزگار به راه دیگری رفتند.
آنها برای جبران عقب ماندگی فرهنگی در مظاهر تجدد، تقلید از پدیده های هنری غرب را در پیش گرفتند و مدرنیسم چون بسیاری از موارد دیگر بسیار سطحی به ایران وارد شد. اگرچه این جنبش یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی محسوب می شد، ولی با شناختی عمیق و بنیادی آغاز نشد. اعزام دانشجویان به کشورهای غربی برای تحصیل و گذراندن دوره های مطالعاتی، سیاستگذاری های فرهنگی و هنری منطبق با الگوهای غربی در برگزاری مسابقه ها و بی ینال های هنری، تاسیس دانشکده هنرهای زیبا، استخدام هنرمندان نوپرداز در اداره کل هنرهای زیبا که بعدها به وزارت فرهنگ و هنر تغییر یافت و حمایت مستقیم دولت از آنها موجب شد که جریان مدرنیسم در ایران تقویت شود و هنرمندان جوان آن روزگار به این نوع از هنر ترغیب شوند و در نتیجه به شیوه ها و جریان های مختلف هنر مدرن روی آورند.
این تحولات و گرایش های هنری مدرن به صورت تولید آثار هنری نخستین بار در نمایشگاه نقاشی در سال ۱۳۲۵ به همت انجمن فرهنگی ایران و شوروی سابق در کاخ علیرضا پهلوی ارائه شد؛ اما با استقبال مردم روبه رو نبود، زیرا نسبتی با فرهنگ و سنت ایرانیان نداشت. در ادامه این روند، حرکت های هنرمندان نوآور ایرانی همچون احمد اسفندیاری، جلیل ضیاپور، محمود جوادی پور، مهدی ویشکایی، جواد حمیدی، حسین کاظمی، حسین بنایی، عبدالله عامری و محسن وزیری مقدم با حمایت دولت و مباشرت مارکو گریگوریان و انگیزه بسیار برای همطرازی با هنر جهانی منجر به حضور در نخستین بی ینال تهران در سال ۱۳۳۷ شد. این بی ینال صرفا به آثار نوپردازان اختصاص یافت و برای قضاوت آثار و انتخاب نفرات برگزیده نیز از داوران خارجی دعوت به عمل آمد.
موزه هنرهای معاصر تهران به عنوان خاستگاه هنر مدرن در ایران در گسترش و ترویج مدرنیسم در ایران نقش اساسی داشتمارکو گریگوریان از پیشگامان مدرنیسم در نقاشی معاصر ایران بود که پس از بازگشت از ایتالیا در نیمه دوم دهه ۳۰ در وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد و گالری استتیک را تاسیس کرد و از مدافعان جدی نقاشان جوان نوگرا بود.
به دنبال اولین بی ینال، در سال ۱۳۳۹ دومین بی ینال نقاشی با همان انگیزه های قبلی برگزار شد که در آن هنرمندانی چون سهراب سپهری، پرویز تناولی، چنگیز شهوق، ابوالقاسم سعیدی، محسن وزیری مقدم، رضا بانگیز، منصوره حسینی، جلیل ضیاپور، مرتضی ممیز، مهری رخشا، ایران درودی، هوشنگ پیرداوری، بهروز گلزاری، ناصر اویسی، بیژن صفاری، حسین زنده رودی و رستم وسکانیان از برندگان و برگزیدگان آن بودند.
تاریخ آن دوران نشان می دهد هرچند دنباله روی از سبک ها و شیوه های غربی بیشتر و رغبت مردم رفته رفته از این هنر دورتر می شد، اما این موضوع برای هنرمندان هیچ اهمیتی نداشت، زیرا هنرمندان نوگرا ارتباط هنر روشنفکرمآبانه خود را با فرهنگ مردم در سطح اجتماعی ضروری نمی دیدند و اساسا بر این اعتقاد بودند که نیازی به وجود این ارتباط نیست و به همین دلیل هنر ایران بویژه نقاشی دچار آشفتگی شد و بدین سان ارزش های هنری، فرهنگ و کیفیت آثار اندک اندک فراموش شد و بیشتر پیروی محض و تقلید جای آن را گرفت که نتیجه آن رایج شدن نوعی تنبلی هنری بود. هنرمندان علاوه بر تاثیرپذیری به صورت فزاینده ای دست به تجربه هایی در دستیابی به مواد و مصالحی که به ایجاد تکنیک و ظاهر نقاشی بینجامد، زدند و می خواستند راه یکصد ساله هنر جدید غرب را در یک جریان ناگهانی با ولع بسیار یک روزه مرور کنند.
جدال میان کهنه و نو در دهه ۴۰ همچنان ادامه یافت. نوگرایان با حمایت های دولت جایگاه خود را تثبیت کردند، ولی موضوع اصلی دستیابی به شیوه های جدید و مدرن بود که هم نو باشد و هم ایرانی. از این رو تعدادی از هنرمندان به سنت های خودی مراجعه کردند؛ مثلا ناصر اویسی از نگاره های سلجوقی و قاجار به طور مستقیم استفاده می کرد و منصور قندریز به هنرهای تصویری ایران نگاهی عمیق تر داشت. سعی او بر این بود که جوهر هنر تصویری گذشته ایران را بازشناسد و از آن استفاده کند؛ البته پیشتر مارکو گریگوریان گوشه هایی از پایه و اصول هنر اسلامی را در چارچوب فرم هایش مجسم کرده بود.
در این خصوص رجوع به عناصر تصویری گذشته موج تازه ای ایجاد کرد که از دانشکده هنرهای تزیینی آغاز شد. این حرکت با نگاه های جدید هنرمندانی چون حسین زنده رودی، فرامرز پیل آرا، پرویز تناولی و مسعود عربشاهی، جلوه های جدیدتری به خود گرفت. آنها دریافتند میان هنر آبستره غربی و هنرهای سنتی ایران اسلامی، نزدیکی های زیادی وجود دارد و می توان از این تشابهات در خلق آثار مدرن استفاده کرد، بدین سان استفاده از انواع خط فارسی، کاشیکاری، نقش قالی، موتیف های اسلامی و نقش مایه های روستایی و عامیانه موجود در زیارتگاه ها در آثار آنان تبدیل به عناصر بصری و معمول شده، یعنی نوعی بازسازی میراث گذشتگان در قالب هنرمدرن و امروزی. این جریان بتدریج تحت یک مکتب نامگذاری شد، مکتب سقاخانه عنوانی بود که کریم امامی، نخستین بار و بدرستی بر این آثار گذارد و این نام در تمامی محافل هنری رواج یافت. این جریان هنری مدرن، تنها شیوه موفق در روی آوری به مدرنیسم در ایران است که تا حدودی هویت هنرهای تصویری ایران را در قالبی مناسب و مدرن مجسم می کرد.
البته تا سال ۱۳۵۷ تعداد هنرمندان مدرنیست شاید به ۱۰۰ نفر نمی رسید و تمامی آنها چون از نسل اول و دوم جنبش هنرمدرن در ایران بودند، چهره های شناخته شده این سبک محسوب می شوند، ولی پس از انقلاب اسلامی این هنر و هنرمندان آن از نظر کمی و کیفی رشد و پیشرفت زیادی داشتند.
موزه هنرهای معاصر تهران نیز به عنوان خاستگاه هنر مدرن در ایران، کانون نمایش آثار هنرمندان پیشرو و نوگرا و مرکز توجه هنرمندان جوان تر شد.
باید پذیرفت که این تنوع و دگرگونی به قدری پیچیده و سریع در حال وقوع است که بسادگی قابل هضم نیست. به یقین زمان بیشتری نیاز است تا بتوان ویژگی های هنرمدرن را در ایران بازشناخت و مورد نقد و بررسی قرار داد. اگرچه در مجموع می توان گفت فرصت ۳۰ ساله پس از انقلاب، زمانی کافی برای شناخت این هنر بوده و بی شک در این زمان شاهد پیشرفت زیادی در هنر مدرن ایران بوده ایم که همچنان در حال رخداد است و به پایان توسعه یافتگی خود نرسیده، ولی شیفتگی هنرمندان در دستیابی به روش های بیان شخصی و استفاده از مواد و ابزارهای نوین و کارآمد که در خلق آثاری در حوزه هنر مفهومی (کانسپچوال) ، چیدمان (اینستالیشن) و کارهای دیجیتال موثر است گستره های تازه ای به منظور خلاقیت و نوآوری و تلاش برای ایجاد شگفتی بیشتر در مخاطبان ایجاد خواهد کرد که رویکردهای جدید هنرمندان در جهش های بزرگ هنری را در آینده نوید می دهد


 


وبلاگ تخصصی طراحی ، نقاشی و مینیاتور سیده فاطمه سلطان کمانه ، آموزش ، مشاوره ، فروش آثار ---------------------------------------------------- هنر علم و معرفتی است باطنی که سرچشمه‌ای آسمانی دارد . زیبایی و آفرینندگی است، که با نوعی خودآگاهی عرفانی و درونی و جان هنرمند پیوند خورده است. درون هنرمند، پنجره‌ای به سوی جمال و کمال بی‌انتهای حق و روزنه‌ای برای دیدن نفس زیبایی هستی، گشوده می شود و آنچه را در جمال هستی می بیند، به زبان و قالب هنر، بیان می‌دارد. گوهر هنر ، تجلی شیدایی و مظهر زیبایی جان هنرمند است نسبت به جمال حق. هنر، لطیف‌ترین و ظریف‌ترین تجلی ادراک هنرمند و جلوه و تجلی صورت جهان هستی است که از عوالم برتر هستی و خیال برتر هنرمند سرچشمه گرفته است. هدف از راه اندازی این وبلاگ به اشتراک گذاردن این جلوه قدرت الهی است که دروجود همه انسانها به ودیعه نهاده شده است . گامی هر چند کوچک در جهت اعتلای روح الهی انسان و نیل به آرامش حقیقی ------------------------------------------------------ ----------------------------------------------- نشانی الکترونیکی: fs.kamaneh@gmail.com ------------------------------------------------------ خدمات ویژه وبلاگ: - نمایشگاه مجازی و فروشگاه اینترنتی آثار - برگزاری دوره های آموزش طراحی، نقاشی و مینیاتور : شماره تماس:09352479994 --------------------------------------------------- صفحه ویژه آثار هنرجویان در اینستاگرام fatemeh-kamaneh ---------------------------------------------------
fs.kamaneh@gmail.com

 

1- صفحه اصلی(۳۱)
1- نقاشی و مینیاتورهای فاطمه کمانه(٥٦)
2 یادداشت فاطمه کمانه(٢)
2- آثار مینیاتور فاطمه کمانه(٢)
2- آثار نقاشی گواش و رنگ روغن فاطمه کمانه(۱)
2- برگزیده آثار نقاشی فاطمه کمانه(۱)
2- دیدار فاطمه کمانه با استاد محمود فرشچیان(٢)
2-فاطمه کمانه برگزیده ی جشنواره(٢)
3 نمایشگاه آثار فاطمه کمانه(۸)
3- نقاشی های عاشورایی فاطمه کمانه(۱)
4 جدیدترین اثر فاطمه کمانه(٢)
4 گفتگو با فاطمه کمانه(٤)
5 راهنمای خرید آثار فاطمه کمانه(٢)
5 تالیفات فاطمه کمانه(۱)
5- آثار نگارگری فاطمه کمانه(۱)
6- آثار گل چینی فاطمه کمانه(٢)
6 آموزش نگارگری و نقاشی(۳)
6- نمونه آثار هنرجویان(۳)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش اول(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش پانزده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش پنجم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش چهارده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش چهارم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش دهم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش دوازده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش دوم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش سوم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش سیزده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش شانزده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش ششم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش نهم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش نوزده(٩)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هجده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هشتم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هفتم(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش هفده(۱٠)
7 هنرجویان و نمونه آثار، بخش یازده(٩)
9- آغاز به کار وبلاگ مینیاتور نوین(۱)
آموزش انواع پتینه(٢٧)
آموزش انواع پتینه بخش دوم(۱٦)
آموزش انواع پتینه بخش سوم(۱۱)
آموزش انواع خمیر(۳)
آموزش پتینه و رنگ(۳)
آموزش تکنیک فرانز(٢٠)
آموزش تکنیک های نقاشی بخش سوم(۱٦)
آموزش تکنیک های نقاشی(٢۱)
آموزش تکنیک های نقاشی بخش دوم(٢٩)
آموزش دکوراتیو-نقاشی سفال(۱)
آموزش ساخت انواع بوم نقاشی(۳)
آموزش ساخت کاغذ ابر و باد(۱)
آموزش سرامیک(٥)
آموزش سوخت نگاری(٦)
آموزش شمع های فانتزی(٢)
آموزش نقاشی روی شیشه(۱٦)
آموزش نقاشی روی شیشه بخش دوم(٤)
آموزش نقاشی وان استروک(٥)
آموزش هنر سفالگری(٩)
آموزش کار با ورق طلا(٢)
آموزش کلاژ(٢)
اصول و مبانی رنگ شناسی(٧)
برگزیده آثار پیکاسو(۱)
برگزیده آثار لئوناردو داوینچی(۱)
برگزیده آثار thomas kinkade(٧)
برگزیده آثار ایران درودی(۱)
برگزیده آثار جیم وارن(۳٩)
برگزیده آثار فاطمه کمانه(٢)
برگزیده آثار نقاش کانادایی(۱٠)
برگزیده آثار نقاشان معروف(٤)
برگزیده آثار نقاشی باب راس(٤٢)
برگزیده آثار و زندگینامه کلود مونه(۱)
برگزیده آثار ونسان ون گوک(۱)
برگزیده شاهکارهای نقاشی جهان(۱)
برگزیده معروف ترین نقاشان تاریخ(۱)
برگزیده نقاشی افشین پیر هاشمی(۱)
برگزیده نقاشی عباس کاتوزیان(۱)
برگزیده ی آثار مینیاتور استاد فرشچیان(۱)
پیشکسوتان نقاشی قهوه خانه(٦)
تابلوهای قلم زنی(مس)(۱)
تاثیر نقاشی ایران بر نقاشی چین(٢)
تاریخچه ی نقاشی ایران(۸)
تذهیب ایرانی(٢)
تصاویر زیبای پتینه و کهنه نمایی(۱٥)
تصاویر زیبای کنده کاری تنه درختان(۸)
دیدار با استاد فرشچیان(٢)
زیباترینهای نقاشی جهان از طبیعت(٢٠)
سبک های نقاشی(٤)
طراحی مناظر زیبای برفی با مداد(٢٩)
گفتگو با استاد فرشچیان(۱)
مشهورترین موزه های دنیا(۱)
مشهورترین نگارگران معاصر(۱)
مکاتب نگارگری ایران(۱۱)
مینیاتور ایرانی(٢)
نشت با استاد فرشچیان(۱)
نشست هنرمندان با استاد فرشچیان(۱)
نقاشی به مثابه شناخت(۱)
نقاشی بی نظیـر از پـرنـدگان(۱۳)
نقاشی قهوه خانه ای(٤)
نقاشیهای برتر و تاریخی جهان(٢۳)
نقاشیهای بی نظیر بخش اول(٤٢)
نقاشیهای بی نظیر بخش چهارم(٢۱)
نقاشیهای بی نظیر بخش دوم(٢٩)
نقاشیهای بی نظیر بخش سوم(٦٤)
نقاشیهای بی نظیر رنگ روغن جهان(٥۳)
نقاشیهای زیبا(۱٤)
نقاشیهای زیبا از پرندگان(٥٢)
نقاشیهای زیبا از پرندگان بخش دوم(٤٩)
نقاشیهای زیبا از حیوانات(۳۸)
نقاشیهای زیبا از حیوانات بخش دوم(۱٩)
نقاشیهای زیبا از طبیعت(۱٩)
نقاشیهای زیبا از طبیعت بخش دوم(۱۸)
نقاشیهای زیبا از طبیعت بخش سوم(۳٧)
نقاشیهای زیبا بخش 4(۱٦)
نقاشیهای زیبا بخش پنجم(٢۱)
نقاشیهای زیبا بخش شش(۳٢)
نقاشیهای زیبا بر روی پر بوقلمون وحشی(۸)
نقاشیهای زیبا و بی نظیر از کودک(٦)
نقاشیهای زیبا و معروف آبرنگ(۱٢)
هنر نگارگری(٢٠)
وسایل مورد نیاز آموزش نقاشی(٥)

 

فاطمه کمانه

 

 

آموزش طراحی ، نقاشی و نگارگری فاطمه کمانه
سوگ عرشیان
رز زرد
دیدار فاطمه کمانه با استاد محمود فرشچیان
فاطمه کمانه ، برگزیده ی دومین سوگواره ملی لبیک یا حسین (ع) ، محرم سال 93
راز شیشه ای
نمایشگاه آثار فاطمه کمانه در نگارخانه کوثر صدا و سیما
مسلخ
نیایش
جدیدترین گفتگوی فاطمه کمانه

 

توشه قلم،محمدکاظم روحانی نژاد
آثار نگارگران و نقاشان معاصر ایرانی (سایت هنرمندان ایران)
داراب آنلاین
پایگاه خبری تحلیلی دانا نیور
پایگاه خبری داراب آنلاین
تبیان زنجان
جامعه آنلاین
ایران ممو ، موتور جستجوی خبر فارسی
آثار هنرمندان ایرانی
پارسی نیوز
هنر ، تبیان
وبسایت تخصصی گلستان هنر
نقاشی ، مینیاتور
پیوند با سایتهای هنری
کانون هنرهای تجسمی دانشگاه ارومیه
سایت انجمن هنرمندان داراب
آثار هنرمندان ایران
گلستان هنر
مسافر لحظه ها ( سمیه عزیز )
پایگاه خبری تحلیلی داراب آنلاین
چقد سخته جدا بودن ( سميه روزبهاني )
مهدیه پوریادگار( آبی آسمان)
گلهای بهشت ، سمیه عزیز
هنرکده ریما
هنر
روبان حریر
رنگین کمان
نگین سفال
طراحی و نقاشی احد تنهایی مقدم
نقاشی های حسین اکبری
نگین سلیمان
ایستگاه هنر
خلوتگه راز
هنر (استاد ضیاء الله ملک زاده بافقی)
آلامتو ( جعفرمنصوریان )
وبلاگ هنری شیدا خانم
ننه خورشید
منبت کاری ( mohsen monabat)
نقاشی سه بعدی و خطای دید در ایران
باز هم زندگی (ساقی)
ایرانی هنر
گالری نقاشی معاصرین
معرق،منبت،مشبک
آموزش پرده دوزی و...
عکس
هنرکده رز
وبلاگ هنری نگارینا
هنرمندانه
هنرمندانه (راضیه)
هنر مندانه ها (استاد مقدم)
هنرهای دستی
هنرکده عسل بانو
چگونه بسازیم
تابلو خط سوغات ایرانی
طراحی 91
http://galleryminiture.blogfa.com/
http://galleryminiture.persianblog.ir/
http://galleryminiture.mihanblog.com
my painting with color pencil- آثار زینب اخوان
به رنگ چشمان تو- آثار فاطمه قاضی
رگ پنهان رنگ ها:ریحانه بیانی
رويا سلیمی:سایه های مداد من
بافتنی ،خیاطی،کاردستی وآشپزی
صدای رنگ -آثار علیرضا رحیمی
کارگاه تجسمی - مــرتضی میــرزایی
نقاشي ( گمنام)
گالری آثار استاد آقامیری
گالری آثار استاد خرمی نژاد
گالری نقاشی
گالری مدادسیاه
گرافیک
شیک پوش کوچولو
مداد سیاه:محمد صادق حیدری
نقاشی رنگ و روغن:حسن بلندی کرویق
نقاشی کشیدن جرم است
امیر موحدان:رد پای رنگ
نگارگری:مینیاتور
آثار فاطمه کمانه1
آثار فاطمه کمانه2
آثار فاطمه کمانه3
نقاشی های باهر بیانی
نقاشی های سودابه
نقاشی دیجیتالی
روزگار رنگی من
برتر از گوهر
گالری پانی
صورتگر نقاش
آثار یعقوب شجاعی
انجمن هنرمندان داراب
مینیاتور
نقاشی هایی از گل و گیاهان
گلهای کریستالی
هنر بانو
هنرمندان‌اسطوره پرداز معاصر
نقاشان‌اسطوره پرداز معاصر
برخی از نقاشان معاصر ایران
نقاشی قهوه خانه ای:اسماعیل زاده
تعدادی از نگاره های حسین بهزاد
گالری ارغوان:علی محمد صادقی
گالری نقاشی پدیده
نقاشی قاجاری(زبان روسی)
حاله منه بی تو
نقاشان معاصر ایران
هنر معاصر نقاشی ایران
نقاشی
هنر اصیل
جلوه هنر
گالری نقاشی نگارین
دنیای تذهیب من
آب و رنگ
نقاشی های ژاپنی
هنر - تصویرسازی - نقاشی
تصویرسازی،میلادسالک
دنیای رنگی
دست های رنگی
رد پای رنگ
گروه نقاشی تاش
مداد رنگی
سریر
آسمان جهان
آموزش منبت کاری استاد یعقوب ابراهیم پور
طراحی گرافیک و نقاشی
دنیای هنر
خانه هنرمندان ایران
نگارگری ایرانی : زبان روسی
گالری نقاشی امین
آثار استاد محمد باقر آقا میری
خانه هنرمندان ایران
کلبه معرق
رسانامهر Rasanamehr -( مطالب گالری مینیاتور (خارجی
بافتنی ( آموزش بافتنی )
خط خطی های ذهن من
انجمن نقاشان ایران
انجمن فرهنگی هنری تصویر گران
موزه هنرهای معاصر تهران
نقاشی رنگ روغن
عکاسخانه
نقاشی وخوشنویسی
گالری آوین
هنر گرافیک
طرحی به رنگ سبز
منبع روبان دوزی و دوختهای تزئینی دانا
هنرکده مینا
سایت رسمی استاد محمود فرشچیان
صنایع دستی چرمی
یساولی
گالری نقاشی های سالوادر دالی
گالری نقاشی
نقاشان روس
معرق چوب
آثار استاد فرشچیان
هنرمندان قرن بیستم
گالری محصولات چرم دست دوز چرمینه
هنرکده روبان صورتی
قلابدوزی (سیده خدیجه جعفری)
منبت و دکوراسیون ککیمار
مجله تصویری
حوض نقاشی
ساغرِ رنگ(نقاش ومجسمه ساز حسین خیرآبادی)
Aydin Aghdashloo
Parviz Tanavoli
نقاشی معاصر چین
حسن نادر علی
از هر هنری سخنی
آرزوهای رنگی ( گالری رنگی )
گالری آثار استاد آتشزاد
نقاشی های من (محمد صادق عالی پور )
نقاشیهای من
راز نقاشی
شب پالت
طراحی و نقاشی
هنر نقاشی
آینه
نقاشی نقاشی
نقاشی سه بعدی کف زمین
گروه ریاضی متوسطه کوهدشت
همگام با ریاضی
رها شده در باد
صنایع دستی چرم یاران
نقاش چیره دست
هنر ایرانی
بانوی زیبایی
گالری نقاشی سیاوش
مرجع تخصصی فناوری اطلاعات
زمزمه ای در سکوت
نقاش کوچولو ( آیینه احساس من )
art &design
منظر
روزهای من
نقاشی
نقاشی های من
هنر سوخت روی چوب - سوخته کاری
گالری عکس
مطبخ رویا
طرخی به رنگ سبز
شاپرک سپید(محمد باقر رحیمی)
قاصدک (خوشنویسی امین البرزی)
معرق سیدالشهدا
جامعه مجازی طراحان گرافیک ایران
نقش ورنگ
لذت هنر ، لذت روح
وبلاگ امیـرحشمت اله رحیـمی بـویـراحمـدی
هنر و خلاقیت - مهارتهای زندگی
پایگاه خبری بولتن نیوز
زیورآلات دست ساز یاران
طراحی و نقاشی آثار احد جاهد
رنگ هنر
هنرکده ژینا
من اینم
چوبینه
صحرای من دارای عشق
آموزش طراحی و نقاشی
هنرکده نارگل
جامعه آنلاین
دهکده نقاشی
هنر خطاطی
فروشگاه اینترنتی گلهای کریستالی
شبکه تجاری هفت گردون
ابر بارانی
هنر گرافیک (آموزش حرفه ای فتوشاپ)
نگارین ، نقاشی و مینیاتور مریم پازوکی
سه پایه نقاشی آرتیسان
بی تو باران ...
گالری نقاشی گل مریم
هنر در خانه ایرانی
هنر در خانه
در باره ی هنر
یاقوت سرخ
بانو سلام
هنرکده جادوی قلم
ساحل سخن
نقاشی_ طراحی _سیاه قلم
نقاشیهای مداد آبی
مجله خانواده ایرانی
صنایع دستی تلفیقی فیروزه
نقاشی رنگ و روغن:حسن بلندی کرویق 2
توفیق صحرا
نیلوفرانه
زهرا فرشته حکمت
سورنا رزمجویی

 

RSS 2.0

javahermarket

کد متحرک کردن عنوان وب

وبلاگ برتر

Tools Web Tob Blog
وبلاگ برتر

کد معرفی صفحه ی وبلاگ به یک دوست ليست وبلاگ‌های به روز شده ليست وبلاگ‌های به روز شده
ابزار وبلاگ